Razstavljanje na Slovenskem

Simpozij o razstavljanju likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter razstavnih institucijah na Slovenskem, od srede 19. stoletja do danes.

Nedavno smo praznovali nekaj častivrednih obletnic slovenskih likovnih institucij. Leta 2017 je minilo 60 let od ustanovitve Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Leto 2018 sta zaznamovali 100-letnica Narodne galerije in 70-letnica Moderne galerije. Letos praznujemo 65. leto delovanja Umetnostne galerije Maribor, 45. leto Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in 110. obletnico odprtja Jakopičevega paviljona, ki je naše prvo prizorišče, postavljeno izrecno za razstavljanje likovne umetnosti.

Šopek pomembnih obletnic ni dober razlog le za slavje, temveč tudi za pozornejši razmislek o naši več kot stoletni praksi rednega razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Aktualnost simpozijske teme najbolje potrjujeta dober odziv razpravljavcev in pestrost z razstavljanjem povezanih vsebin, ki so bile prav v zadnjih letih raziskane in postavljene v  mednarodni kontekst.

Simpozij s 26 razpravljalci odpiramo z umetnostnimi društvi, ki so v sredini 19. stoletja prva pri nas uvedla rednejše razstavljanje sodobne umetnosti. Izbrane razstave, razstavne programe, institucije in druge fenomene s področja razstavljanja nato obravnavamo in presojamo v kronološkem loku in iz najrazličnejših vidikov. Dobršen del prispevkov premišlja trajnejše tematske, programske, geografske ali politične usmeritve institucij, ki se ob tem pokažejo kot pomembne, če ne kar ključne akterke v usmerjanju in obvladovanju našega likovnega področja. Vsebine se zgostijo tudi v raziskovanju, kako se je odvila pospešena institucionalizacija umetnosti, arhitekture in oblikovanja po drugi svetovni vojni ter kako in zakaj nas je kmalu zatem zajel val cikličnih, zlasti bienalnih prireditev. Simpozij zaključujemo z analizami za zadnja desetletja značilnih kuratorskih praks, novih razstavnih formatov in tudi novih oblik institucij.

Poleg orisanega novega znanja prinaša simpozij introspekcijo in poskuse razjasniti tudi težje sledljive učinke našega delovanja. Razmišljanja, kako in zakaj se določeno razstavljanje pojavlja in uveljavlja, v kakšnem razmerju je do razstavljenih objektov in umetnosti nasploh in kako se prepleta s političnimi in drugimi neumetnostnimi diskurzi in hotenji, usmerja želja po globljem razumevanju tako samega medija razstave kot notranje logike in principov delovanja slovenskega umetnostnega sistema.
_____________________________________________
Simpozij je nastal v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac ter s podporo ERSTE sklada.

Vir: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, Napovednik.com

Zemljevid