Predstavitev novih izdaj Gradiv Muzeja usnjarstv

Na Ta veseli dan kulture bodo predstavili nove publikacije iz zbirke "Gradiva", ki jih je Muzej usnjarstva na Slovenskem izdal v desetem letu svojega delovanja.

Predstavili bodo Zbornik Usnjarstvo na Slovenskem: zbornik referatov 5. simpozija o kulturni dediščini s področja usnjarstva na Slovenskem, katerega urednik je dr. Miran Aplinc. 

Dr. Miran Aplinc je tudi avtor publikacije z naslovom "Morda bodo prišli še taki časi, ko boste morali jesti tak kruh, kjer bodo špice ven gledale."  V njej je predstavljen odmev velike vojne skozi organizacijo preskrbe v Šoštanju v času prve svetovne vojne in prevratne dobe.

Na USB ključku so izdali tudi dokumentarni film z naslovom Rodbina Vošnjak in šoštanjska tovarna usnja, katerega avtorica je sodelavka Muzeja usnjarstva na Slovenskem Pina Špegel.

Deseto leto delovanja Muzeja usnjarstva na Slovenskem bodo zaključili z deseto številko Gradiv - z Usnjarskimi zgodbami Jerneja Hozjana, ki bodo izšle konec leta 2019.

Vir: Muzej Velenje, Napovednik.com

Zemljevid