Od Die Ehre do Slave, dolga pot prevoda

Slava vojvodine Kranjske (1689) predstavlja kronsko delo slovenskega prostora v 17. stoletju in enega izmed temeljnih virov o njegovi preteklosti. Vsebinska mnogoterost Slave podaja podrobno in bogato podobo preteklosti in Valvasorjeve sodobnosti ozemlja dežele Kranjske, njenih ljudi, mest, gradov in cerkva ter naravnih danosti.
Mozaik bogastev, ki sta ga zapustila Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) in njegov urednik Erasmus Francisci (1627-1694) je do leta 2013 navkljub izjemni pomembnosti za slovensko kulturo ostal v svoji celoti ne-preveden.

Predavatelj bo spregovoril o dolgi poti prevoda Die Ehre deß Hertzogthums Krain in o temeljnih točkah recepcije tega pomembnega dela.

Janez Weiss (1978) je univ. dipl. zgodovinar, doktorand na katedri za antiko oddelka za zgodovino FF UL; urednik Studia Valvasoriana in pomočnik pri prevodu, zaposlen v Mestni muzejski zbirki Črnomelj.

Med 11. novembrom in 31. decembrom si lahko v 2. nadstropju Slovanske knjižnice ogledate tudi pregledno razstavo ob 330-letnici izida Slave vojvodine Kranjske, ki jo je pripravila Simona Pečenik.
 
 
 
 
 

 

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid