Svetovni dan romskega jezika

Ob svetovnem dnevu romskega jezika bodo predstavljene dejavnosti Zveze romske skupnosti Umbrella-Dežnik in Romskega informacijskega centra Anglunipe, s poudarkom na romskem jeziku. Predstavljene bodo specifike romskega jezika in njegovih dialektov, ki se uporabljajo na različnih območjih  tako v Sloveniji kot širše v svetu, specifična strokovna gradiva in literarna dela v romskem jeziku.

Letošnji svetovni dan romskega jezika bo posvečen temam kot so: ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika in kulture, strategija in pravice do izobraževanja romske skupnosti in romska kultura, materni jezik in dediščina.

K udeležbi smo povabili mednarodne goste in strokovnjake – profesorje in jezikoslovce.

VABLJENI

Vir: DRUŠTVO ROMSKI INFORMACIJSKI CENTER SLOVENIJE, Napovednik.com

Zemljevid