Pacientove pravice in dolžnosti - Ali jih poznam?

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. V zakonu so določeni tudi postopki uveljavjanja teh pravic v primeru kršitev in s pravicami povezane dolžnosti. Namen ZPacP je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov.

V primeru kršitev so možni različni tako neformalni kot formalni postopki reševanja nesporazumov oziroma sporov. Pacientom pri reševanju nesporazumov lahko pomaga zastopnik pacientovih pravic, ki svoje naloge za pacienta opravlja brezplačno in zaupno. Poleg pravic ZPacP določa tudi pacientove dolžnosti o katerih pacienti še niso zadosti ozaveščeni. Povezanost uresničevanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti je nujna za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave.

Predava: Duša Hlade Zore, dr. med., zastopnica pacientovih pravic

Organizacija: Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet Domžale, Knjižnica Domžale.

Vir: Knjižnica Domžale, Napovednik.com

Zemljevid