Otroci s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami

Zavod za socialno pedagogiko in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v novembru 2019 (točen datum bo sporočen naknadno) pripravljata posvet za delavce v VIZ:

Otroci/mladostniki s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami v VIZ sistemu – težave, dileme, alternative, rešitve.

Izvajalci: prof. dr. Mitja Krajnčan, doc. dr. Andrej Berdajs, asist. Ana Bogdan Zupančič s sodelavci
Termin: 20. 11. 2019 od 9.00 do 17.00
Lokacija: Koper, UP PEF
Kotizacija: 20,00 EUR
Prijava: do 15. 11. 2019 (zavodsocialnapedagogika@gmail.com: navedite ime in priimek, ter institucijo/organizacijo iz katere prihajate)
_____________________________________________________

Kratka vsebina:
Prakse kažejo da je vprašanje položaja otrok/mladostnikov s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami (v nadaljevanju ČVT/M) v vzgojno izobraževalnem sistemu aktualno in pereče. Številni strokovni delavci, ki si prizadevajo, da bi čim bolj uspešno vključevali otroke/mladostnike s ČVT/M v vzgojno-izobraževalne procese, se srečujejo s sistemskimi, strukturnimi in drugimi ovirami v teh prizadevanjih. Nekateri uspešno krmarijo med temi ovirami in obstajajo številni primeri dobrih praks.

Na posvetu želimo odpirati večdimenzionalni vzgojno-izobraževalni prostor v smeri razreševanja dilem in težav pri delu s to ranljivo skupino otrok/mladostnikov, se spraševati o novih pojavnih oblikah ČVT/M in ponujati alternativne načine in metode dela z otroki/mladostniki s ČVT/M.
__________________________________________________

Več informacij in program.

Vir: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Napovednik.com

Zemljevid