Dr. Miha Kosi : Zgodovinski atlas Ljubljane

Zgodovinski atlas Ljubljane v okviru tekočega projekta nastaja na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU. Vodja projekta, dr. Miha Kosi, bo predstavil razvoj mesta od antike do sodobnosti ter zasnovo projekta, ki nastaja po vzoru na več kot 500 že obstoječih atlasov mest v 19 evropskih državah.

Dr.  Miha Kosi  je zgodovinar, specialist za srednji vek, je znanstveni sodelavec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU v Ljubljani, je soavtor pomembnega Slovenskega zgodovinskega atlasa.

Vabljeni!

 

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid