Literarni natečaj V sožitju

Društvo romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe in Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik razpisujeta že šesti literarni natečaj V sožitju. 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi ne glede na starost in etnično pripadnost pod pogojem, da se pesmi ali zgodbe dotikajo sledečih tematik: življenje, sožitje, sreča, mir

Kako sodelovati?

Avtor naj svoje delo označi s šifro in ga priloži v e-mail sporočilu, označenem z zadevo: Za literarni natečaj "V sožitju". Avtor naj navede tudi svoje kontaktne podatke (ime in priimek, letnico rojstva, naslov bivališča in telefonsko številko oz. kontakt).

Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih in elektronskih medijih.

Literarna dela so lahko napisana v romskem ali v slovenskem jeziku.

Poslana dela bo pregledal uredniški odbor revije Romano Lil, v katerem bodo objavljena tudi izbrana dela. Za objavljena dela ni predviden honorar.

Posamezni avtor nam lahko pošlje največ 2 literarni deli do vključno 31.10.2019 na naslov drustvo.anglunipe@gmail.com v Word formatu.

Natečaj se bo zaključil z literarnim večerom in razglasitvijo rezultatov komisije ter podelitvijo simboličnih nagrad najboljšim trem izbranim natečaja "V sožitju", 

ki bo 08.11.2019 s pričetkom ob 18h v Kulturnem centru Španski borci(Zaloška cesta 61 v Ljubljani), kjer se boste udeleženci natečaja lahko s svojimi avtorskimi deli tudi predstavili.

VABLJENI K SODELOVANJU!

Vir: DRUŠTVO ROMSKI INFORMACIJSKI CENTER SLOVENIJE, Napovednik.com

Zemljevid