W.O.R.M.S. - Reloaded in Dominik Olmiah Križan

Dominik Olmiah Križan: Napovedovanje ure in recepti naših babic

Dominik Olmiah Križan je rojen na Jesenicah 21.10.1968. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru. Že v času dodiplomskega študija na ALUO v Ljubljani ( 1989-1996) raziskoval mejna področja med mediji, povezave med slikarstvom in videom (Likovno in video ali channelsurfing; ALUIO, 1996), na magistrskem študiju ( 1996-2000) pa risbo in grafiko v povezavi z digitalno paradigmo (Uporaba digitalne tehnologije pri oblikovanju likovnega dela, 2000). Med leti 1996 in 2004 je kot sodelavec RTV Slovenija avtorsko konceptualno posegal v strukturo tega množičnega medija ( magisterij: Konceptualni posegi v prostor neinteraktivnega množičnega avdio in avdiovizualnega medija, 2010) Pri svojem delu uporablja različne medije in razmerja med njimi. Področja: risba, slikarstvo, video, videoinstalacija, konceptualni posegi v urbane strukture, v zadnjem času pa se posveča tudi umetniškemu raziskovanju mejnih področij konceptualizacije stvarnosti ( Vzporedne resničnosti – arheo utopije, DLUL , 2008; Z neba prihajajoči, Galerija Domžale 2010; Distorzirana stvarnost; DLUL, 2013).

Vir: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid