Predstavitev delavnic za sprotno učenje

  • Kaj: Skupinice za sprotno učenje težjih predmetov
  • Kdaj: četrtek, 10.10.2019 od 1.00 do 0.00
  • Kje: Ljubljana
  • Prireditelj: Šola Točka preloma
  • Vstopnina: Brez vstopnine

V okrivu Šole TOČKA PRELOMA, ki je šola posamičnega poučevanja študijskih predmetov s področja gospodarstva in gospodarjenja visokošolske zahtevnosti, bomo v Ljubljani organizirali in izvajali delavnice za sprotno učenje mikroekonomije, statistične analize, analize bilanc in revizije ter upravljalne ekonomike in temeljev finančnega in poslovodnega računovodstva. Prednost rednega sodelovanja na delavnicah je, da lahko izpolnite študijske obveznosti že s kolokviji. Vabljeni vsi, ki vas zanima sodelovanje v taki skupinici, da se oglasite na e-naslov Šole TOČKA PRELOMA, ki je 'tockapreloma@gmail.com'. 

Vir: Šola Točka preloma, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: inštrukcije mikroekonomije;, inštrukcije statistične analize;, inštrukcije upravljalneekonomike;, inštrukcije temeljev finančnega in poslovodnega računovodstva;, inštrukcije slovenskega pravorečnja za tuje študentke in študente;

Zemljevid