Pod kamniškimi planinami živimo zdravo in varno

"Pod kamniškimi planinami živimo zdravo in varno"

Glavni trg Kamnik, 19.10.2019

V SOBOTO 19.10.2019 s pričetkom ob 9:00 uri bo na Glavnem trgu v centru Kamnika potekala predstavitev Integriranega Centra za krepitev zdravja ter Službe nujne medicinske pomoči, Zdravstvenega doma Kamnik. Dogodek bo potekal do 13:00 ure.

INTEGRIRAN CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Zdravstveni dom Kamnik je bil uspešen na javnem razpisu projekta nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti.

Projekt je razvit z namenom uporabe novih, drugačnih pristopov v preventivnih programih za krepitev zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

V centru so zaposleni strokovni sodelavci, ki pokrivajo različna področja dela. To so: zdravnik specialist, medicinska sestra, psiholog, fizioterapevt, kineziolog in dietetik, ki se vam bojo na omenjenem dogodku v sklopu izvedbe različnih delavnic podrobneje predstavili.

Naš namen je spodbuditi prebivalstvo k ohranjanju in krepitvi zdravja zmanjševanju neenakosti v zdravju ter aktivni skrbi za lastno zdravje.

Obravnavamo vse, ki želijo spremeniti svoje življenjske navade povezane z zdravjem ali potrebujejo spodbudo, da naredijo prvi korak k spremembi.

Strokovno osebje Centra za krepitev zdravja poleg delavnic za krepitev zdravja izvaja tudi predavanja vzgoje za zdravje v vrtcih, šolah, delovnih organizacijah ter v lokalni skupnosti.

Z izvedbo te nadgradnje želimo prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti populacije v preventivne programe ter dostopnejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Predstavitvi delavnic zdravega življenjskega sloga se bo pridružila tudi patronažna služba, ki bo podrobneje predstavila preventivno in kurativno dejavnost patronažne medicinske sestre.

Medicinska sestra v patronažnem varstvu se pri svojem delu srečuje z obravnavo pacientov, svojcev in skupnosti v vseh življenjskih obdobjih in situacijah.

Njena pomembna vloga je pri koordinaciji vseh oblik pomoči. Svoje varovance opozarja, na kaj morajo biti pozorni, česa se izogibati in kdaj ukrepati in poiskati pomoč.

Preventivna dejavnost patronažne medicinske sestre:

  • Izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu (obisk nosečnice, otročnice in novorojenčka).
  • Izvajanje posvetovalnic patronažnih medicinskih sester v lokalni skupnosti.
  • Preventivni pregledi na domu za starostnike oz. obnemogle (padci, merjenje vitalnih funkcij…).

Kurativna dejavnost patronažne medicinske sestre:

  • Preveza vseh vrst ran, aplikacija terapije, jemanje krvi in ostalih vzorcev na domu oz. delo po naročilu zdravnika.
  • Izvajanje delovnega naloga in katere dejavnosti patronažna medicinska sestra lahko opravi sama.

SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Zvok sirene reševalnega vozila nas sleherni dan obda s tesnobo in neprijetnimi občutki ter skrbjo do sočloveka.

V trenutku, ko je ogroženo življenje človeka in nekdo potrebuje nujen medicinski prevoz, so vmesni člen med opazovalcem in ponesrečencem neustrašen tim enote NMP.

Številka 112, ki pomeni klic v sili v hipu sproži utečen mehanizem delovanja. Biti reševalec pomeni imeti visoko razvit občutek dolžnosti in odgovornosti do ljudi, ter pripadnost kolektivu. Delo je težko in zahtevno.

Reševalci so kot steber varnega in spodbudnega življenjskega okolja. Ko gre zares in ko sekunde odštevajo možnosti preživetja, takrat odpade vse odvečno. Ostane le bistvo. Boj za dragoceno človeško življenje.

Za visoko usposobljene in učinkovite reševalne ekipe je potrebno veliko znanja in seveda opreme. V ta namen bo Reševalna postaja Kamnik, v sklopu dogodka predstavila novi dve reševalni vozili. Prav tako bo na ogled novo vozilo urgentnega zdravnika (VUZ), ki je namenjeno zdravnikom pri opravljanju hišnih obiskov pacientov na njihovem domu.

Hkrati bo potekala teoretična in praktična predstavitev temeljnih postopkov oživljanja (TPO) odrasle osebe in otroka z uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED).

Se kdaj vprašate, kako bi se odzvali, če bi se pred vami kdo zgrudil in obležal brez znakov življenja. Bi se znali pravilno odzvati in mu pomagati?

V Sloveniji vsak dan srčni zastoj doživi povprečno 10 ljudi, od tega jih več kot ½ takoj umre.

Najbolj pomembno je, da smrt zaradi srčnega zastoja lahko preprečimo.

Nenadni srčni zastoj se lahko zgodi kjerkoli, kadarkoli in komurkoli. V takšnih primerih je pomemben odzivni čas in znanje o temeljnih postopkih oživljanja (TPO). Pri reševanju srčnih zastojev je najboljša možnost preživetja masaža srca ter uporaba avtomatskega defibrilatorja (AED).

Reševalna ekipa NMP Kamnik je odlična ekipa, ki dela z roko v roki in si odkrito zaupa. Trudimo se, da ostanemo profesionalna in visoko kakovostna organizacija zato želimo, da naši krajani čutijo in vidijo, da se tega zavedamo sleherni trenutek.


Sodelovanje na dogodku je brezplačno. Prireditev bo v primeru slabega vremena potekala v prostorih Zdravstvenega doma Kamnik.

Vljudno vabljeni!


Besedilo: Vesna Vidmar, vodja Integriranega centra za krepitev zdravja,

Roman Dacar, vodja Patronažne službe

Alain Šumer, vodja Službe reševalnih prevozov

 

Vir: ZD Kamnik - Center za krepitev zdravja, Napovednik.com

Zemljevid