Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Slovenije

Okrogla miza

V sodobnih konfliktih ima religija pomembno vlogo, tako kot orodje za upravičevanje nasilja kot tudi navdih in generator miru. Svet postaja vse bolj medsebojno soodvisen in povezan, tako zaradi globalizacije kot migracij, ki posledično povzročajo več interakcij in trenj med različnimi kulturami in religijami. Medreligijski dialog je pogosto obravnavan idealistično, tj. uveljavljen kot religijsko-etični imperativ, a s pomanjkanjem kritičnega, znanstvenega razumevanja, ali pa odklonilen zaradi ideoloških razlogov, npr. ker ni utemeljen na sekular(istič)nih predpostavkah.

Okrogla miza k preučevanju medreligijskega dialoga v Sloveniji pristopa kritično in večplastno. Medreligijski dialog v sodobni družbi namreč pomeni dialoškost na ekumenski in medreligijski ravni ter med tradicionalnimi religijami in novimi religijskimi gibanji, med verujočimi in neverujočimi.

 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid