Petje v zboru za starejše

Organizator: MOCIS

Vir: Turistično informacijski center Slovenj Gradec, Napovednik.com

Zemljevid