Musica camerata

KONCERTNI CIKEL SiBRASS 2019
 
KONCERT IV
MUSICA CAMERATA
Nedelja, 24. november 2019, ob 11:00
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
 
Izvajalci:
MUSICA CAMERATA
Petra Arlati Kovačič, koncertna mojstrica in umetniška vodja
Danica Koren, druga violina
Stane Demšar, violončelo
Janez Krevel, kontrabas
Urška Hrovat, flavta
Slavko Kovačič, klarinet
Gregor Gubenšek, trobenta
Matej Krajter, pozavna
Damir Korošec, tolkala
Larisa Čanji, klavir
 
Program:
Franz Lehár: JETZT GEHT'S LOS (Slo. "Zdaj se začenja") – koračnica   
Émile Waldteufel: DIE SCHLITTSCHUHLÄUFER, op. 183 (Slo. "Drsalci") – valček
Herman Dostal: FLIEGER-MARSCH (Slo. "Koračnica letalcev") – koračnica
Johann Strauss mlajši: MORGENBLÄTTER, op. 279  (Slo. "Jutranji listi") – valček
Émile Waldteufel: TOLLE STREICHE, op. 157 (Slo. "Super potegavščine") – polka
Solist: Gregor Gubenšek, trobenta
Karl Michael Ziehrer: WEANER MADL'N, op. 388 (Slo. "Dunajska dekleta") – valček
Viktor Parma: POZDRAV Z GORENJSKE – valček – potpourri
Janko Gregorc: ROGAŠKA SLATINA – koračnica
Nico Dostal: DESIREE – angleški valček
John Philip Sousa: THE WASHINGTON POST – koračnica
Julius Fučik : WINTER STÜRME, op. 184  (Slo. "Zimski viharji") – valček
Erwin Halletz: HOLIDAY AN DER RIVIERA (Slo. "Počitnice na rivieri") – koncertna skladba
Heinz Drossner: SUNSHINE  (Slo. "Sončna svetloba") – angleški valček
John Philip Sousa: STARS AND STRIPES FOREVER (Slo. "Zvezde in proge") – koračnica
 
SALONSKI ORKESTER (včasih imenovan tudi Salonkapelle) je manjši instrumentalni sestav, ki izvaja glasbo, namenjeno poslušalcem za ples in zabavo.
Tovrstni sestavi so se uveljavili v obdobju med letoma 1870 in 1950, in sicer so to glasbeno zvrst sprva izvajali v mestnih salonih in plesnih dvoranah, kasneje pa v parkih, kavarnah in zdraviliščih. V takratnem obdobju je bilo tudi na slovenskih tleh kar nekaj salonskih orkestrov, ki so delovali v večjih mestih, poleg teh pa tudi v Kamniku, Velenju, na Ptuju, v Dobrni in Rogaški Slatini. Rogaška Slatina je edini kraj, kjer se je vse do danes ohranila tradicija koncertov v parku.
Literaturo za salonske orkestre je ustvarjalo veliko znanih skladateljev, med katere sodijo Johann Strauss mlajši, Franz Lehár, Émile Waldteufel, Karl Wiedenfeld in Julius Fučik, od slovenskih pa Janko Gregorc, Ciril Pregelj, Karol Pahor in Viktor Parma.
Zasedba orkestra je lahko različna in vedno vključuje klavir, skupino godal, pihalo, trobilo in tolkala, kitara in harmonij sta neobvezna; nekateri večji salonski orkestri vključijo tudi saksofon. Poznamo različna poimenovanja tipov orkestrov, in sicer "pariški" s kornetom, "dunajski" s flavto ter "berlinski" s klarinetom in pozavno. Salonski orkester deluje brez dirigenta, saj njegovo vlogo prevzame prvi violinist, imenovan "Stehgeiger" ali stoječi violinist. Nekateri zgodovinsko najbolj znani so Johann Strauss mlajši, Joseph Lanner in Willi Boskovsky, v današnjem času pa André Rieu.
 
Tradicija orkestra Musica Camerata, ki deluje v Rogaški Slatini, sega v davno leto 1870. Orkester je več kot štirideset let deloval kot zdraviliški orkester, od leta 1991 pa igra v salonski zasedbi pod sedanjim imenom.
V svojem dolgoletnem delovanju je orkester poleg promenadnih koncertov, ki jih v poletnih mesecih izvaja v okviru Aninega festivala vsak dan v paviljonu Tempelj v Rogaški Slatini, do sedaj zabeležil tudi precej drugih vidnih dogodkov: koncert v okviru Festivala Lent, koncert ob 75-letnici Rokometnega kluba Maribor, koncert ob mednarodnem srečanju nogometnih klubov Lige prvakov ter številni koncerti v Avstriji, Italiji in Hrvaški. Orkester je tudi stalnica na številnih elitnih plesih po Sloveniji, poleg teh pa v Rogaški Slatini vsako leto zdaj že tradicionalno izvede tudi novoletni koncert.
Program orkestra je lahkoten in poslušljiv, in sicer njegov bogati repertoar zajema koračnice, valčke, serenade, uverture, fantazije, potpourrije, operne, operetne ter filmske melodije, poleg teh pa tudi popularne skladbe in popevke iz različnih obdobij.
Orkester Musica Camerata deluje pod okriljem Društva orkestrskih umetnikov Maribor in pod umetniškim vodstvom Petre Arlati Kovačič.
 
Koračnica je glasbeno delo, katerega namen je slediti koraku, največkrat v 2/4 taktu. Koračnice so najprej ustvarjali za vojaške orkestre in še danes jih najpogosteje izvajajo vojaški orkestri ter godbe na pihala, medtem ko so salonski orkestri s koračnicami po navadi otvorili koncert ter na ta način pritegnili pozornost poslušalcev.
Valček je zvrst plesa, ki se je pojavila konec 18. stoletja. Sprva je šlo za ples dveh korakov, "pravi" ritem pa je našel šele leta 1819, ko je Carl Maria von Weber napisal Povabilo na ples. K temu, da je njegova priljubljenost vse bolj rasla, sta pripomogla Joseph Lanner in predvsem "kralj valčkov", Johann Strauss mlajši.
Potpourri (potpuri), v prevodu venček, skupek, mešanica ipd., v glasbi predstavlja venček znanih melodij. Ritem ni opredeljen, temveč se ritmi v skladbi lahko izmenjujejo.
Franz  Lehár (1870–1948) je avstrijski skladatelj madžarskega rodu, ki je najbolje poznan po svojih operetah Vesela vdova in Dežela smehljaja, komponiral pa je tudi sonate, simfonične pesnitve, koračnice in valčke, od katerih je najbolj znan Gold und Silber. Koračnica Jetzt geht's los je eno izmed njegovih zgodnejših del, napisana je bila za vojaški orkester, ki ga je vodil njegov oče.

Hermann Dostal (1874–1930) je bil član in kasneje vodja vojaškega orkestra. Zgledoval se je po Lehárju in je pisal v glavnem operete, poleg teh pa še koračnice in manjša glasbena dela. Njegova najbolj znana koračnica je Flieger-Marsch iz operete Der fliegende Rittmeister (1912).

John Philip Sousa (1854–1932) je ameriški skladatelj in dirigent. Študiral je kompozicijo ter je bil član in kasneje vodja pihalnega orkestra United States Marine Band. Pisal je operete, uverture, suite, plese in fantazije. Napisal je tudi kar 137 koračnic, ki so stalnica repertoarja pihalnih godb po vsem svetu, s čimer si je prislužil naziv "kralj koračnic". Med najbolj znane sodijo: Semper Fidelis, Stars and Stripes Forever, Manhattan Beach in The Washington Post.

Émile Waldteufel (1837–1915) je francoski pianist, dirigent in skladatelj plesne ter koncertne glasbe. Veliko njegovih del je bilo napisanih za salonske zasedbe: najbolj znani so njegovi valčki Drsalci, Dolores, Estudiantina, España in Chantilly, poleg teh pa še številna druga, krajša glasbena dela, ki jih salonski orkestri radi uvrščajo v svoj repertoar.

Karl Michael Ziehrer  (1843–1922) je avstrijski skladatelj in dirigent, ki je napisal okoli 600 plesov (polke in mazurke), številne koračnice in kar 23 operet. Valček Dunajska dekleta je napisal leta 1888.

Johann Strauss mlajši (1825–1899) je avstrijski skladatelj, dirigent in violinist. Po smrti očeta, Johanna Straussa starejšega, je Strauss mlajši prevzel njegov orkester in bil z njim zelo uspešen. Na eni izmed koncertnih turnej je srečal Jacquesa Offenbacha, ki ga je spodbudil k pisanju operet. Poleg tega je Strauss mlajši pisal plesno glasbo: valčke in polke (leta 1867 je nastal njegov najbolj znani valček Na lepi modri Donavi), pa tudi operete (npr. Netopir, Noč v Benetkah, Cigan baron). Valček Morgenblätter je napisal leta 1863.

Julius Fučik (1872–1916) je češki skladatelj in dirigent, ki je napisal številne koračnice, polke in valčke, uverture ter komorna dela. Med koračnicami je najbolj poznana Vstop gladiatorjev, med valčki pa Zimski viharji. Po obisku Slovenije je v koračnico z naslovom Triglav, op. 72,  vpletel tudi melodijo Po jezeru, bliz' Triglava.

Viktor Parma (1858–1924) je slovenski skladatelj in dirigent. Na Dunaju je študiral pravo in obiskoval predavanja pri Antonu Brucknerju. Deloval je v številnih slovenskih krajih ter je povsod ustanavljal glasbene zasedbe in je v njih sodeloval. Napisal je številna scenskoglasbena dela, opere (Urh, grof Celjski, Ksenija, Zlatorog), operete (Carične amazonke, Nečak), Godalni kvartet v A-duru in eno balado (Povodni mož). Pozdrav z Gorenjske je napisal leta 1894 za salonski orkester v Kamniku.

Janko Gregorc (1905–1989), slovenski skladatelj, je študiral klarinet in kompozicijo v Ljubljani pri Danilu Švari in Slavku Ostercu. Je avtor lahkotnih salonskih melodij, potpurijev, koračnic, uvertur, operet (Erika, Melodije srca), baleta (Na terasi) ter filmske glasbe (O, Vrba in Sol iz morske vode). Koračnico Rogaška Slatina je napisal leta 1939, natanko pred 80 leti, ter jo posvetil prav salonskemu orkestru Rogaške Slatine, ki jo izvaja iz originalnih not z njegovim posvetilom.

Nico Dostal (1895–1981) je avstrijski skladatelj, nečak Hermanna Dostala. Pisal je v glavnem operete (Clivia) in filmsko glasbo. Poleg teh je tudi avtor več manjših skladb za različne zasedbe, tudi za salonski orkester. Za svoj doprinos k avstrijski kulturi je prejel več nagrad in odlikovanj.

Erwin Halletz (1923–2008) je avstrijski skladatelj, aranžer in dirigent. Napisal je številne skladbe za salonski orkester, ki ga je sam tudi vodil, scenska dela, operete, muzikale ter filmsko glasbo. Je tudi avtor številnih znanih popevk.

Heinz Drossner (1934–2011), nemški skladatelj in dirigent, je študiral čelo in kontrabas. Bil je član številnih glasbenih zasedb, ki so delovale v Nemčiji, Švici in na Nizozemskem. Bil je tudi vodja in ustanovitelj Velikega plesnega orkestra Heinza Drossnerja. Največ glasbe je napisal prav za plesne in salonske zasedbe.


SiBRASS 2019 CONCERT CYCLE
 
CONCERT IV
MUSICA CAMERATA
Sunday, 24 November 2019 at 11 a.m.
Slovenian Philharmonic, Marjan Kozina Hall
 
Performing:
MUSICA CAMERATA
Petra Arlati Kovačič, concertmaster and artistic director
Danica Koren, second violin
Stane Demšar, cello
Janez Krevel, double bass
Urška Hrovat, flute
Slavko Kovačič, clarinet
Gregor Gubenšek, trumpet
Matej Krajter, trombone
Damir Korošec, percussion
Larisa Čanji, piano
 
Programme:
Franz Lehár: JETZT GEHT’S LOS (Eng.: "Here We Go") – a march  
Émile Waldteufel: DIE SCHLITTSCHUHLÄUFER, op. 183 (Eng.: "The Ice Skaters") – a waltz
Herman Dostal: FLIEGER-MARSCH (Eng.: "The Airmen’s March") – a march
Johann Strauss: MORGENBLÄTTER, op. 279 (Eng.: "Morning Journals") – a waltz
Émile Waldteufel: TOLLE STREICHE, op. 157 (Eng.: "Acts of Folly") – a polka
    Soloist: Gregor GUBENŠEK, trumpet
Karl Michael Ziehrer: WEANER MADL’N, op. 388 (Eng.: "Viennese Girls") – a waltz
Viktor Parma: POZDRAV Z GORENJSKE (Eng.: "Greetings from Upper Carniola") – a waltz – potpourri
Janko Gregorc: ROGAŠKA SLATINA (Eng.: "The Town of Rogaška Slatina") – a march
Nico Dostal: DESIREE – an English waltz
John Philip Sousa: THE WASHINGTON POST – a march
Julius Fučik: WINTER STÜRME, op. 184 (Eng.: "Winter Storms") – a waltz
Erwin Halletz: HOLIDAY AN DER RIVIERA (Eng.: "Holiday on the Riviera) – a concert piece
Heinz Drossner: SUNSHINE – an English waltz
John Philip Sousa: STARS AND STRIPES FOREVER – a march
 
A SALON ORCHESTRA (sometimes referred to as a Salonkapelle) is a relatively small instrumental ensemble that plays music intended for dancing and entertainment.
Salon orchestras became established between 1870 and 1950, with salon music being performed first in town salons and dance halls and subsequently in parks, cafés, and health spas. During the above-mentioned period, a number of salon orchestras operated in the Slovene territory, in major as well as in certain smaller towns such as Kamnik, Velenje, Ptuj, Dobrna, and Rogaška Slatina. The latter is the only place where the tradition of concerts in the park has remained alive until the present day.
Throughout history, numerous famous composers have written works for salon orchestras, with the most famous foreign ones being Johann Strauss Jr., Franz Lehár, Émile Waldteufel, Karl Wiedenfeld, and Julius Fučik, along with the Slovene composers Janko Gregorc, Ciril Pregelj, Karol Pahor, and Viktor Parma.
The composition of salon orchestras is somewhat variable, with the core consisting of the obligatory piano, string section, a woodwind instrument, a brass instrument, and percussion, while guitar and harmonium are optional; some larger salon orchestras also include the saxophone. The different types of salon orchestras have specific names, such as the "Parisian", which includes the cornet, the "Viennese", which features the flute, and the "Berlin", which includes the clarinet and trombone. Salon orchestras do not have a conductor, but instead the role thereof is assumed by the first violin, also called the "Stehgeiger" or standing violinist. Historically, this position was held by the following famous musicians: Johann Strauss Jr., Joseph Lanner, and Willi Boskovsky, and in the current era, the well-known André Rieu.
The tradition of the Musica Camerata orchestra from the town of Rogaška Slatina goes back to the year 1870. For over forty years it was the orchestra of the local Rogaška Slatina health spa. Since 1991 it has performed under its current moniker as a salon orchestra.
Besides summer concerts on the promenade, which the orchestra performs daily throughout the summer as part of Ana’s Festival at the Tempelj pavilion in Rogaška Slatina, during its long tradition it has performed at a number of other important events: a concert at the Lent Festival in Maribor, a concert commemorating the 75th anniversary of the Maribor Handball Club, a concert on the occasion of an international meeting of Champions League football clubs, and numerous concerts in Austria, Italy, and Croatia. Last but not least, the orchestra is a constant feature in Slovenia at numerous elite balls and it also stages a traditional New Year’s concert annually.
The orchestra’s programme is light and listenable, encompassing marches, waltzes, serenades, overtures, fantasies, potpourris, opera and operetta tunes, film tunes, as well as popular and schlager music from different periods. 
The Musica Camerata orchestra operates under the auspices of the Maribor Association of Orchestral Artists; its artistic director is Petra Arlati Kovačič.
 
A march is a piece of music whose purpose is to enable one to follow a step, most frequently in 2/4 time. Originally, marches were composed for military bands and have to this day remained most frequently performed by military and marching bands, whereas salon orchestras would typically play such a piece to open a concert and gain the attention of the audience.
The waltz is a dance style originating in the 18th century. It first consisted of two steps and found its "true" rhythm only in 1819 when Carl Maria von Weber wrote his Invitation to the Dance. The waltz was popularised by Joseph Lanner, and even more so by "the Waltz King", Johann Strauss Jr.
Potpourri, meaning a wreath, a combination, a mix, etc., in music represents a medley of well-known melodies. Its rhythm is not specified, i.e. it can be a mix of different rhythms.
Franz Lehár (1870–1948), an Austrian composer of Hungarian origin, is mostly known for his operettas The Merry Widow and The Land of Smiles. He also composed sonatas, symphonic poems, marches, and waltzes, the most famous being Gold und Silber. The march Jetzt geht's los, one of his early pieces, was written for a military band led by Lehár’s father.
Hermann Dostal (1874–1930) was a member and later the Kapellmeister of a military band. Following Lehár’s example, he wrote mainly operettas, alongside marches and some shorter pieces. Dostal’s most well-known march is Flieger-Marsch from the operetta Der Fliegende Rittmeister (1912).
John Philip Sousa (1854–1932) was an American composer and conductor. He studied composition and was first a member, and later a leader, of the United States Marine Band. Sousa wrote operettas, overtures, suites, dances, and fantasies. Furthermore, he is the author of as many as 137 marches, which remain part of the standard repertoire of marching bands around world and have won him the title of "the March King". His best known marches include the following: Semper Fidelis, Stars and Stripes Forever, Manhattan Beach, and The Washington Post.
Émile Waldteufel (1837–1915) was a French pianist, conductor, and composer of dance and concert music. Many of his works were written for salon orchestras and ensembles: the most famous are his waltzes The Ice Skaters, Dolores,Estudiantina, España, and Chantilly, which are complemented by a number of shorter pieces that are often included in the repertoires of salon orchestras.
Karl Michael Ziehrer (1844–1922), an Austrian composer and conductor, wrote approximately 600 dances (polkas and mazurkas), numerous marches, and 23 operettas. His waltz Viennese Girls was written in 1888.
Johann Strauss Jr. (1825–1899) was an Austrian composer, conductor, and violinist. Following the death of his father, Strauss Jr. successfully assumed the baton of his orchestra. On one of his concert tours he met Jacques Offenbach, who encouraged him to start composing operettas. In addition, Strauss Jr. also wrote dance music: waltzes and polkas (his most famous, The Blue Danube waltz, was composed in 1867), as well as operettas (e.g. The Flittermouse, A Night in Venice, The Gypsy Baron). His waltz Morgenblätter (Eng.: "Morning Journals") was written in 1863.
Julius Fučik (1872–1916), a Czech composer and conductor, was a prolific writer of marches, polkas, waltzes, overtures, and chamber music pieces. His best-known march is Entrance of the Gladiators and his best-known waltz is Winter Storms. Following his visit to Slovenia, he wrote the march entitled Triglav, op. 72, in which he included the well-known Slovene melody Po jezeru bliz’ Triglava (Eng.: "On the Lake Near Triglav").
Viktor Parma (1858–1924) was a Slovene composer and conductor. In Vienna, he studied law and attended lectures by Anton Bruckner. He was active in numerous Slovene towns, where he established ensembles of which he was also a member. He wrote a lot of incidental music, operas (e.g. Urh, grof Celjski, Ksenija, Zlatorog), operettas (e.g. Carične amazonke, Nečak), the String Quartet in A Major, and one ballad (Povodni mož). His work Pozdrav z Gorenjske (Eng.:"Greetings from Upper Carniola") was written in 1894 for a salon orchestra from the town of Kamnik.
Janko Gregorc (1905–1989), a Slovene composer, studied clarinet and composition in Ljubljana under professors Danilo Švara and Slavko Osterc. Gregorc is the author of light salon tunes, potpourris, marches, overtures, operettas (Erika, Melodije srca), a ballet (Na terasi), and film music (the films O, Vrba and Sol iz morske vode). The march Rogaška Slatina (Eng.: "The Town of Rogaška Slatina") was written 80 years ago, in 1939. He dedicated it to the Rogaška Slatina Salon Orchestra, which plays it from the original score with his dedication.
Nico Dostal (1895–1981) was an Austrian composer and the nephew of Hermann Dostal. He primarily wrote operettas (Clivia) and film music. Furthermore, he is the author of several shorter pieces for various ensembles, including salon orchestra. He was awarded several prizes and recognitions for his contribution to Austrian culture.
Erwin Halletz (1923–2008) was an Austrian composer, arranger, and conductor. He wrote numerous compositions for the salon orchestra that he led himself, incidental pieces, operettas, musicals, and film music. He is also the author of many famous schlager songs. 
Heinz Drossner (1934–2011), German composer and conductor, studied cello and double bass. He was a member of numerous ensembles in Germany, Switzerland, and the Netherlands. Furthermore, he was the founder and leader of the Heinz Drossner Grand Dance Orchestra. The majority of his music was written for dance and salon ensembles.

Vir: SiBRASS, Napovednik.com

Zemljevid