Annmarie Prah in Paola Korošec: Ugriz v čas

Najnovejša galerijska postavitev Paole Korošec reaktualizira temeljno idejo tradicije zahodne umetnosti, da je umetnost posnemanje narave. Vidika posnemanja in spoznavanja pri tem nista ločena, transpozicija pravzaprav vzpostavlja racionalni model za razumevanje narave. Vendar tu ne gre za posnemanje zunanjega videza, temveč njenega bistva. Ta produkcija ni naključna, ampak je nadzorovana; vključuje razsežnost tehnike kot rekonstrukcije in konstrukcije ter s tem manipulacije. To je mogoče prav zato, ker so avtorici jasni ključna razmerja in ideja.

Igor Španjol

 

Slikarka Annmarie Prah na razstavi Ugriz v čas predstavlja cikel svojih najnovejših del, ki so nastala v zadnjih treh letih. V njem nadaljuje z raziskovanjem pojma časa in časovnosti,tako  v kontekstu vsakdanjega življenja kot umetniškega ustvarjanja,  kreativnega in  delovnega procesa.  Zanima jo zlasti odnos človeka do sedanjega  trenutka,  ki se ga večina v vsakdanjem tempu življenja ne zaveda.  Slika ji v tem smislu predstavlja več kot primeren medij za lasten razmislek o tej temi, saj  je prav slikanje procesualno dejanje, ki se lahko odvija le v realnem času in prostoru. Prah tako  v svojih delih daje prednost duhovnim in eksistencialnim vsebinam, občutkom. Izraža jih predvsem preko abstraktnih form in barv, kar je blizu tradiciji abstraktnega ekspresionzma, na katerega se pogosto navezuje.

Barbara Sterle Vurnik

Vir: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid