Vojko Strahovnik in Jernej Pisk: Etika športa

Etika športa in športna vzgoja - dr. Vojko Strahovnik in dr. Jernej Pisk

Sodobni šport odpira vedno več etičnih dilem in izzivov, ki terjajo celosten in temeljit premislek.

Hkrati so športna tekmovanja že od samih začetkov vsebovala tudi izjemno poudarjeno etično razsežnost.  Na dogodku bomo razpravljali tako o odprtih dilemah športa v sodobnem svetu, kakor tudi o vzgojni vlogi športa.  Posebej bodo izpostavljeni tudi načini, kako etiko športa vplesti v pedagoški proces.  V sodelovanju s Svetovnim etosom Slovenija.

Vabljeni!

 

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid