Veronika Valdes: Dark Dinner

DARK DINNER / TEMNA VEČERJA

plesna predstava / a dance performance
 

Avtorstvo, koreografija in ples / Authorship, Choreography & Dance: VERONIKA VALDÉS

Soustvarjanje in ples / Co-creation & Dance: JANA MENGER

Dramaturgija / Dramaturgy: ANDREJA KOPAČ

Glasba / Music: MATEVŽ KOLENC, Erik Satie - Gnossienne no.1

Video: TOMAŽ GORKIČ

Vizualna podoba / Visuals: PETRA VEBER

Tehnična podpora in izvedba / Technical Support & Execution: ALJAŽ ZALETEL

Kreativna producentka / Creative Producer: KATJA SOMRAK

Produkcija / Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA 2019 – AVTORSKI OPUS

Koprodukcija / Co-produced by: VITKAR ZAVOD

Zahvala / Thanks to: BRANKO POTOČAN

 

INFO. / REZ.: 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 10/7€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v našem gledališču / prior booking or an hour before the performance at our theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

O predstavi

Večerja je lahko ugodje in bližina, večerja je lahko boj; kdaj prevlada eno ali drugo? Plesalki in koreografinji Veronika Valdes in Jana Menger v Dark Dinner dinamično potujeta skozi različen(ne) prostor(e) med njima in onkraj njiju ter nama ponujata svoj vsakokratni večerni menu; poglede, geste, zastoje / kosti, grabežljivost, lakoto / uravnovešenje, spopadanje, ujetost. Spopadanje med svojim notranjim glasom in zunanjo podobo ustvarja niz podvojitev, ki jih lahko beremo tako na polju posameznikove intime kot zgodovine bojev, dobljenih za zeleno mizo. Kar ostane za tem, je voda kot prapočelo vsega ter kosti, ki (si) jih mečemo in/ali jih skupaj glodamo. Dark Dinner je zato oboje; tako ugodje kot tesnoba – kakor tudi niz vmesnih stanj med realnimi in umišljenimi svetovi, ki si jih ljudje (vedno znova) ustvarjamo.

 

About the performance

Dinner can be a delight and closeness, dinner can be a struggle; when does one or the other prevail? In Dark Dinner, dancers and choreographers Veronika Valdes and Jana Menger dynamically travel through the different space(s) between them and beyond them, offering us their evening menus; glances, gestures, congestions / bones, greediness, hunger / balancing, confronting, entrapment. The confrontation between one’s inner voice and external image creates a series of duplications which can be read both in the field of individual intimacy and the history of the fights won at the green table. What remains is water, as the primary source of everything, and bones, which are being thrown (at each other) and/or gnawed on together. Therefore, Dark Dinner is both delight and anxiety – as well as a series of intermediate states between real and imagined worlds which people (repeatedly) create.

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid