Veronika Valdes: DARK DINNER - premiera

DARK DINNER - PREMIERE / TEMNA VEČERJA - PREMIERA

plesna predstava / a dance performance
 

Avtorstvo, koreografija in ples / Authorship, Choreography & Dance: VERONIKA VALDÉS

Soustvarjanje in ples / Co-creation & Dance: JANA MENGER

Dramaturgija / Dramaturgy: ANDREJA KOPAČ

Glasba / Music: MATEVŽ KOLENC, Erik Satie - Gnossienne no.1

Video: TOMAŽ GORKIČ

Vizualna podoba / Visuals: PETRA VEBER

Tehnična podpora in izvedba / Technical Support & Execution: ALJAŽ ZALETEL

Kreativna producentka / Creative Producer: KATJA SOMRAK

Produkcija / Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA 2019 – AVTORSKI OPUS

Koprodukcija / Co-produced by: VITKAR ZAVOD

Zahvala / Thanks to: BRANKO POTOČAN

 

INFO. / REZ.: 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 10/7€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v našem gledališču / prior booking or an hour before the performance at our theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

O predstavi

Večerja je lahko ugodje in bližina, večerja je lahko boj; kdaj prevlada eno ali drugo? Plesalki in koreografinji Veronika Valdes in Jana Menger v Dark Dinner dinamično potujeta skozi različen(ne) prostor(e) med njima in onkraj njiju ter nama ponujata svoj vsakokratni večerni menu; poglede, geste, zastoje / kosti, grabežljivost, lakoto / uravnovešenje, spopadanje, ujetost. Spopadanje med svojim notranjim glasom in zunanjo podobo ustvarja niz podvojitev, ki jih lahko beremo tako na polju posameznikove intime kot zgodovine bojev, dobljenih za zeleno mizo. Kar ostane za tem, je voda kot prapočelo vsega ter kosti, ki (si) jih mečemo in/ali jih skupaj glodamo. Dark Dinner je zato oboje; tako ugodje kot tesnoba – kakor tudi niz vmesnih stanj med realnimi in umišljenimi svetovi, ki si jih ljudje (vedno znova) ustvarjamo.

 

About the performance

Dinner can be a delight and closeness, dinner can be a struggle; when does one or the other prevail? In Dark Dinner, dancers and choreographers Veronika Valdes and Jana Menger dynamically travel through the different space(s) between them and beyond them, offering us their evening menus; glances, gestures, congestions / bones, greediness, hunger / balancing, confronting, entrapment. The confrontation between one’s inner voice and external image creates a series of duplications which can be read both in the field of individual intimacy and the history of the fights won at the green table. What remains is water, as the primary source of everything, and bones, which are being thrown (at each other) and/or gnawed on together. Therefore, Dark Dinner is both delight and anxiety – as well as a series of intermediate states between real and imagined worlds which people (repeatedly) create.

 

O avtorici

Veronika Valdés se s plesom intenzivno ukvarja že več kot 15 let. Najprej je končala oddelek za sodobni ples na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, nato pa svoje znanje in sposobnosti nadgradila na Umetniški gimnaziji smer - sodobni ples. Leta 2011 je maturirala in študij nadaljevala na Akademiji za ples Ljubljana. Po končani diplomi leta 2014 pa pridobila status samozaposlene v kulturi. Kot mlada perspektivna plesalka ima za sabo več avtorskih projektov. Prvič se je kot avtorica koreografije skupaj z Enyo Belak, Mašo Hawlina in Jerco Rožnik Novak preizkusila pri projektu The Daddy project (2012). Sledil je prvenec Dan Potem (2012, PTL), plesna predstava 4 v vrsto (2014, Festival Velenje), Veronikin četrti avtorski projekt Profil in kazen (2014, Cankarjev dom) in Absolutni stereotip (2015, Flota), Odkrito razkrito/3003, plesni solo (plesni triptih novih članov EnKnapGroup 2015, Španski borci), Locked/ Zaklenjeno, krajši solo (2017, Plesni Studio Intakt in JSKD) in predstava Nor.Mal (2018, PTL).

Za svoje ustvarjanje je prejela številne nagrade: nagrado Ksenije Hribar za perspektivno plesalko, plaketo Aleksandar Izrailovski (Beograd), jubilejno značko Mete Vidmar (Slovenija). Na tekmovanju Opus1 je leta 2009 in 2011 prejela prvo nagrado. Bila je članica EnKnapGroup, edine stalne mednarodne skupine za sodobni ples v Sloveniji, pri kateri je sodelovala z različnimi koreografi s celega sveta (Simone Sandroni, Guy Nader in Maria Campos...).

Veronika se udeležuje številnih izobraževanj na področju plesa in kot plesna pedagoginja poučuje sodobni ples. Od leta 2013 se ukvarja tudi z avtorsko glasbo, s katero se je predstavila v plesnem filmu "Rdeča fontana" in na letni predstavi oddelka za sodobni ples na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana (2014, Cankarjev dom). Deluje kot plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja in ustvarjalka glasbe.

 

About the author

Veronika Valdés has been actively involved in dance for more than 15 years. She completed her studies at the Department for Contemporary Dance at the Ljubljana Music and Ballet Conservatory, and later upgraded her knowledge and skills at the contemporary dance programme of the Art Secondary School. She graduated in 2011 and continued her studies at the Dance Academy in Ljubljana. After completing her degree in 2014, she obtained the status of self-employed professional in culture. As a young promising dancer, she completed numerous original projects. Her debut as a choreographer was The Daddy Project (2012), together with Enya Belak, Maša Hawlina and Jerca Rožnik Novak. Next came her debut choreography and dance performance A Day After (PTL, 2012), dance performance 4 In a Row (Velenje Festival, 2014), her fourth original project Profile and Punishment (Cankarjev dom, 2014), and Absolute Stereotype (Flota, 2015), Discovered Revealed/3003, dance solo (dance triptych by new members of EnKnapGroup, 2015 Španski borci), Locked, short solo (Plesni Studio Intakt and JSKD, 2017) and performance Nor.Mal (PTL, 2018).

She received numerous awards for her creative achievements: Ksenija Hribar Prize for promising dancer, Aleksander Izrailovski award (Belgrade), and Meta Vidmar jubilee badge (Slovenia). She received the First Prize at the Opus1 international competition in 2009 and 2011. She was a member of EnKnapGroup, the only permanent international contemporary dance company in Slovenia, collaborating with various choreographers from around the world (Simone Sandroni, Guy Nader and Maria Campos, etc.).

Veronika is participating in various dancing courses and teaches contemporary dance as a dance teacher. Since 2013, she has also been writing original music, collaborating in the dance movie "Red Fountain" and at the annual performance of the Department of Contemporary Dance at the Ljubljana Music and Ballet Conservatory (Cankarjev dom, 2014). She works as a dancer, choreographer, dance teacher, and music artist.

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid