Transformacije

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Mala Galerija Banke Slovenije vabita na odprtje razstave Transformacije.

Banka Slovenije je letos ponovno odprla prenovljene prostore Male galerije, kjer so se tekom pol stoletja zvrstile razstave številnih domačih in tujih ustvarjalcev. V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani so ob priložnosti njene 100-letnice obudili dolgoletno tradicijo in prostore galerije vrnili njihovemu osnovnemu namenu.

Tokratna razstava, četrta zaporedna v sodelovanju z UL, bo podala vpogled v proces snovanja vidnih sporočil. Predstavljene bodo najuspešnejše prijave na natečaj za vizualno podobo bienalnega mednarodnega projekta na področju vizualne umetnosti TRANSFORM, letošnjo edicijo katerega (Trans-form:Action) bo gostila UL ALUO.

Sodelujoče podiplomske študentke in študenti grafičnega oblikovanja UL ALUO: Ajda Auer, Dejan Batrićević, Pavo Bušić, Črt Mate in Sara Sešlar Naraks.

Razstava bo odprta do 8. oktobra 2019, ogledate si jo lahko od torka do sobote med 11. in 19. uro.

 

O TRANSFORMACIJAH

Grafično oblikovanje predstavlja tisti presežek komunikacijske vrednosti, ki se spretno umešča med osnovno vrednost zapisa v naravnem jeziku in različne vizualne/likovne sisteme. S tem si zariše široko izrazno polje, v katerem se sporočanje uresničuje v preseku raznorodnih semiotik, ki z različnimi prispevki uresničujejo tisto polnost in večplastnost sporočila, zaradi katere predstavlja grafično oblikovanje privilegiran idiom današnjega časa.

Pogoj za takšno "zgovornost" vizualnega komuniciranja je hkratno obvladovanje pravil avtonomnih znakovnih sistemov – od jezika v ožjem pomenu do širokega spektra likovnosti, ilustracije, fotografije in možnosti novih medijev. Stopnje neposrednosti vizualiziranja idej in konceptov iz sporočila v oblikovalskem delu variirajo in kombinirajo abstraktne načine, kot je tipografija, s konkretnejšimi, ki dovoljujejo neposredno pripovednost določene likovne govorice. A izhodišče dela grafičnega oblikovalca je v pronicljivi konceptualni zasnovi, ki mora upoštevati kompleksne parametre prenosa formalno enovitega sporočila v vizualno precej bolj sugestiven in kompleksen splet simbolov različnega izvora.

Oblikovanje je rekonstrukcija oziroma vzporedna konstrukcija določene ideje ali pripovedi, ki, kadar je res uspešna, dobi lastno vrednost in zna tudi primerno nadgraditi izvorni kontekst, ki ga prenaša. Vpogled v proces snovanja tovrstnih vizualnih sporočil bo podala razstava Transformacije, ki predstavlja najuspešnejše prijave študentov grafičnega oblikovanja na interni natečaj za vizualno podobo mednarodnega bienalnega mednarodnega projekta na področju vizualne umetnosti Trans-form:Action, ki ga bo gostila UL ALUO. Njihove oblikovalske rešitve in procesi kažejo sporočilo kot rezultat uspešne združitve materialne, vizualne, nematerialne in pomenske plati znaka, delo oblikovalca pa kot mojstrsko žongliranje med različnimi vizualnimi sistemi in poznavanje vseh pravil, ki jih vendarle uspešno krši.

Mentor razstavljenih del: prof. Radovan Jenko (UL ALUO)

Kurator Male galerije: Vladimir Vidmar

Produkcija: UL ALUO, Banka Slovenije

 

O TRANS-FORM:ACTION

Bienalna mednarodna razstava TRANSFORM, ki je bila prvič organizirana leta 2009, je kakovosten referenčni projekt povezovanja likovnih akademij Jugovzhodne Evrope. Omogoča širšo profesionalno predstavitev ustvarjalcev mlajše generacije v okviru obsežne skupinske razstave, s tem pa pomembno prispeva k nadaljnjemu razvoju mednarodnega sodelovanja na tem področju.

UL ALUO je uspešno sodelovala na vseh dozdajšnjih razstavah v tujini, v letu 2019 pa je ob 100-letnici Univerze v Ljubljani prevzela organizacijo in izvedbo letošnje edicije – razstave in spremljevalnega programa na več lokacijah v Ljubljani v sodelovanju z +MSUM, SEM, NMS in AKC Metelkova. Projekt na UL ALUO vodita izr. prof. mag. Žiga Kariž in prof. Alen Ožbolt.

Letošnja edicija z naslovom Trans-form:Action bo potekala bo med 15. oktobrom in 17. novembrom 2019. Sodelovali bodo študentke in študenti iz širše regije (Slovenije, Hrvaške, Bolgarije, Romunije, Makedonije in Turčije). V okviru projekta se bo odvila tudi desetdnevna delavnica Place in Transformation (04. 10.–16. 10.) z izbranimi študenti gostujočih partnerskih akademij, pod vodstvom prof. Alena Ožbolta in izr. prof. dr. Uršule Berlot Pompe.

Uvod v celoten projekt je torej pričujoča razstava Transformacije v Mali galeriji BS, ki bo predstavila širši izbor najboljših predlogov za vizualno podobo Trans-form:Action.

Vir: UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Napovednik.com

Zemljevid