Ivo Frbežar - Drznost vrvohodca, 70 let avtorja

Fotografija Iva Frbéžarja komunicira z retoriko in sintakso, ki je sorodna modusu njegovega pesniškega udejstvovanja. Matevž Kos ugotavlja, da Frbéžar v ospredje postavlja pesniški eksperiment, ki ga razume in uporablja kot preizkušanje skrajnih meja v pomenih besed in celo v njihovi strukturi, vse do najmanjšega sestavnega dela: glasu oziroma črke.

Vir: Institut "Jožef Stefan", Napovednik.com

Zemljevid