Mag. Izidor Janžekovič: Javne knjižnice

"Javne knjižnice" pred javnimi knjižnicami - mag. Izidor Janžekovič

V času pred 19. stoletjem ʻjavnegaʼ v današnjem pomenu besede ni, a je ožja in v nekaterih primerih širša javnost imela dostop do knjižnic in knjig. Na primeru Velike Britanije in ZDA predstavimo različne oblike in razvoj knjižnic v predmoderni. Pri tem nas zanima, kakšen je bil dostop javnosti, kdo je te knjižnice uporabljal in kaj so brali, med drugim pa si ogledamo tudi mizo in knjižnico, v kateri sta zloglasna Karl Marx in Friedrich Engels pisala prav tako zloglasni Komunistični manifest. Izidor Janžekovič je magister zgodovine in arheologije z magisterijem z univerze v Oxfordu.

Vabljeni!

 

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid