PPU: Aktivne metode spoznavanja matematike

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira tudi seminar "Aktivne metode spoznavanja matematike v predšolskem obdobju". Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.

__________________________________________________

Izvajalki: dr. Sanela Mešinović, dr. Lea Kozel
Ciljna skupina: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 18. in 25. november 2019 od 16.00 do 20.00
Trajanje: 10 ur (v dveh delih)
Lokacija: UP PEF
Prijava: Katis do 11. novembra 2019
Katis:
Cena: 10,92 EUR (VIZ) in 24,26 EUR (ostali)

__________________________________________________

Opis: Predstavljene bodo aktivne metode dela pri seznanjanju otrok z matematiko v predšolskem obdobju. Potekale bodo tudi delavnice za vse štiri matematične teme (logika in jezik, aritmetika, geometrija z merjenjem, obdelava podatkov), na podlagi katerih se lahko matematiko obravnava že v 1. starostnem obdobju ter da lahko abstraktne matematične koncepte vpeljujemo na konkretnem nivoju.

__________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2019/2020.

Vir: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Napovednik.com

Zemljevid