PPU: Sodelovanju z učenci s ČVT

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira tudi seminar "Izzivi in priložnosti pri sodelovanju z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami (ČVT) v osnovni šoli". Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.

__________________________________________________

Izvajalca: prof. dr. Mitja Krajnčan, Ana Bogdan Zupančič
Ciljna skupina: učitelji in strokovni delavci v osnovni šoli
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 1.–29. februar 2020
Trajanje: 8 ur
Lokacija: UP PEF
Prijava: Katis do 17. januarja 2020
Katis:
Cena: 20,12 EUR z DDV (VIZ) in 44,70 EUR z DDV (ostali)

__________________________________________________

Opis: Z razlago nastanka ČVT, varovalnih in rizičnih dejavnikov, odzivov okolja, med katere spadajo tudi učitelji in drugi strokovni delavci, želimo senzibilizirati strokovnjake, ki v svoji pedagoški praksi delajo z otroki/mladostniki s tovrstnimi težavami. Kot eno izmed najpomembnejših komponent sodelovanja z otroki/mladostniki s ČVT izpostavljamo odnos, zato želimo odgovoriti na vprašanja, kako ga vzpostaviti, ohranjati, kdaj biti dosleden in fleksibilen, kako je s hierarhijo, avtoriteto v odnosu. Dotakniti se želimo tudi vprašanja preventive na vseh treh nivojih, vloge učiteljev in drugih strokovnih delavcev, otrok/mladostnikov in staršev v preventivnih dejavnostih, še posebej v povezavi s preprečevanjem nasilja. Pri vsem naštetem pa ne pozabimo tudi na izredno pomembno klimo in kulturo šole t.i. pedagoški etos.

__________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2019/2020.

Vir: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Napovednik.com

Zemljevid