PPU: Inovativno zgodnje gibalno poučevanje

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira tudi seminar "Inovativno zgodnje gibalno poučevanje". Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.

__________________________________________________

Izvajalec: doc. dr. Iztok Retar
Ciljna skupina: zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Termin: 18. april 2020
Trajanje: 8 ur
Lokacija: OŠ Koper
Prijava: Katis do 10. aprila 2020
Katis:
Cena: 10,48 EUR (VIZ) in 23,28 EUR (ostali)

__________________________________________________

Opis: Predstavljeni bodo inovativni postopki pri gibalnem učenju, prikazana uporaba inovativnih didaktičnih pripomočkov in didaktičnih gibalnih iger za učinkovito razvijanje gibalnih sposobnosti ter gibalne kompetentnosti ter simulirana uporaba inovativnih učnih strategij na področju razvijanja gibalnih sposobnosti.

Pogoji: Osnovno predznanje s področja gibalnega poučevanja, primerna športna oprema ter obutev in psihofizična sposobnost izvajanja gibalnih aktivnosti v sklopu delavnice.

__________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2019/2020.

Vir: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Napovednik.com

Zemljevid