Dogodek Karton Zdravja

Prvi dogodek meritve telesne pripravljenosti in gleženjskega indeksa, s katerim odkrivamo zamašene žile.

Udeleženci dogodka bodo imeli priložnost izmeriti svojo telesno pripravljenost na šestih postajah, kjer bodo izvajali: veso v vzgibi, dotikanje plošče z roko, dviganje trupa, poligon nazaj, predklon na klopci ter meritev obsega pasu.

Vsak udeleženec bo po opravljenem testiranju prejel KARTON ZDRAVJA z rezultati testov in meritve, ki mu bo služil za letno preverjanje napredka telesne pripravljenosti.

Vzporedno z izvajanjem meritev telesne pripravljenosti bo v sodelovanju s strokovnjaki iz zdravstvene stroke potekalo izobraževanje obiskovalcev o vzrokih in posledicah periferne arterijske bolezni.

Dogodek je primeren za vse nad 30 let. Meritve gleženjskega indeksa so najbolj zanimive za starostno skupino nad 55 let. Udelžba na meritvi telesne pripravljenosti ni pogoj za izvedbo meritve gleženjskega indeksa.

Zavod Zdrave arterije bo meritve telesne pripravljenosti in gleženjskega indeksa izvajal brezplačno.

Vir: Zavod Zdrave Arterije, Napovednik.com

Zemljevid