Usposabljanje za preprečevanje mobinga

  • Kaj: 4. in 12. december 2019
  • Kdaj: sreda, 4.12.2019 od 9.00 do 16.00
  • Kje: PLANET GV, Likozarjeva 3, Ljubljana
  • Prireditelj: Planet GV
  • Vstopnina: EB: 475 EUR (do 31.10.), redna: 540EUR, paket za dve osebi: 950EUR

Mobing pomeni velike posledice za posameznika, zaposlene in organizacijo, kar se izraža v uspešnosti in tudi stroškovni učinkovitosti.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 24. členu ureja področja mobinga in določa konkretne naloge strokovnega delavca oziroma pooblaščenca za preprečevanje mobinga v organizaciji.

 

Na dvodnevnem intenzivnem usposabljanju boste spoznali vse ukrepe za boj proti mobingu ter zakonske regulative, pridobili certifikat "Preizkušeni pooblaščenec za preprečevanje mobinga".

 


In kakšne so naloge pooblaščenca?

Pooblaščenec za preprečevanje mobinga sprejema pritožbe v zvezi z mobingom, pisno ali osebno. Pri tem je pomembno, da sprejema le ene vrste pritožb, torej pritožbe v zvezi z mobingom, ne tudi drugih.

Na vsako prejeto pritožbo, bodisi v pisni bodisi v ustni obliki, se odzove tako, da osebo, ki je pritožbo vložila, povabi na osebni razgovor. Če v pogovoru glede na svoje strokovno znanje in kompetence ugotovi in presodi, da resnično obstaja sum za mobing, si primer zapiše na vnaprej strukturiranem obrazcu, ki mu doda tudi osebna opažanja in ga predloži posebej za to sestavljeni komisiji v reševanje. Če presodi, da je sum neznaten, osebi svetuje in ji priporoči metode za razkrivanje mobinga.


 

Večina organizacij je že sprejela ukrepe za boj proti mobingu. Kaj pa vi? Ste že določili pooblaščenca za preprečevanje mobinga v vašem podjetju?

Zunanje povezave: Program in prijava

Vir: Planet GV, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Planet GV:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid