Med zvoki krajev Valentina Danelon Cristina Santin

Valentina Danelon, violina
Cristina Santin, klavir

- - -

Zanimiv program z melodijami za violino in klavir ter plesi iz Vzhodne Evrope, sestavljen iz del skladateljev iz obdobja fin de siècle. Med te sodijo predvsem tisti, ki so bistveno prispevali k novejši etnomuzikološki raziskavi do te mere, da so ji dali značilno podobo kompozicije in stila. Na ozemlju, ki se razteza znotraj meja Češke, Nemčije, Madžarske in Romunije so plesi, ljudske pesmi in ljubezen do domovine tisti, ki navdihujejo obliko ter vsebino teh skladb, tako da zanetijo poskočne ritme, virtuoznost in nostalgične melopeje, polne lirizma.

Program:

A. Dvořák: Sonatina za violino in klavir, Op. 100
J. Brahms: Trije madžarski plesi (transkripcija za violino in klavir)  
B. Smetana: Z Domoviny (Moja domovina) za violino in klavir
L. Janáček: Dumka in Scherzo
B. Bartók: Romunski ljudski plesi

- - -

koncert v sodelovanju z italijanskim društvom Progetto Musica.

Vir: Kulturni dom Nova Gorica, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: Valentina Danelon, Cristina Santin, Kulturni dom Nova Gorica, Progetto Musica, Nei suoni dei luoghi, Med zvoki krajev

Zemljevid