Katerega spola so knjižni molji? Kako, koliko in kaj berejo bralci ter kako, koliko in kaj bralke

Na posvetu Bralnega društva Slovenije se bodo ob mednarodnem dnevu pismenosti septembra 2019 zbrali strokovnjaki, ki bodo na branje in pismenost vseh starostnih skupin pogledali skozi različne prizme.

Na posvetu se bo uradno začel Nacionalni mesec skupnega branja 2019. Letos se z NMSB19 pridružujemo široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere, ki jo vodi konzorcij EURead.

Ob tej priložnosti bo mogoče prisluhniti gostu iz nizozemske organizacije Stichting lezen in njegovim bogatim izkušnjam iz širjenja bralne kulture med mladimi, potekal pa bo tudi slavnostni podpis zaveze o dejavnem podpiranju prizadevanja za boljšo pismenost.
 

 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid