Termini šole plavanja za celo družino

DRUŽINSKO PLAVANJE 

– v nekaterih terminih male in velike šole plavanja imamo hkrati več programov (za različno stare otroke).
torek 19.30
četrtek 19.30
petek 19.00
sobota 9.00
sobota 10.00
nedelja 17.00
nedelja 18.00

- v nekaterih terminih pa imamo programe tudi za odrasle. Tako lahko v isti uri vadijo različno stari bratci in sestrice, znanje plavanja pa lahko v odraslih programih izpopolnijo tudi starši. 
sobota 9.00
sobota 10.00
nedelja 17.00
nedelja 18.00

Vir: Športno društvo Aqua, Napovednik.com

Zemljevid