Drinovec in Potočnik: Mislec, moduli in algoritmi

INSIDE OUT VI

Boštjan Drinovec & Uroš Potočnik

MISLEC, MODULI IN ALGORITMI

Inside Out je razstani cikel, ki ga letos v galeriji DLUL prirejamo že šestič. Kuratorka štiriletnega sklopa je dr. Nadja Gnamuš.

Družba medijev in potrošništva je hipertrofirala do stopnje, ko moramo izrecno zaprositi in včasih že plačati, če ne želimo, da nas v nabiralniku pričaka reklamna brošura ali med brskanjem po spletu zmoti oglas. Po drugi strani je tudi vednost dostopnejša, tako v svoji instantni kot kompleksnejši obliki. Kljub dejstvu, da živimo v družbi konstantne samo-refleksije, se v vsakdanjih praksah in navadah ne spremeni prav dosti. Prav nasprotno, zdi se, da za mnoge osveščenost deluje po načelu "interpasivnosti".

Umetnost − vsaj delno − ostaja področje, ki se z načelom eksperimenta, neobvezujočega brkljanja in igre upira predpisani operativnosti in uporabi. Umetniško prakso Boštjana Drinovca in Uroša Potočnika povezuje ravno eksperimentalna narava in raziskovalna radovednost, s katerima se lotevata iracionalnosti in bizarnosti misleče, na videz razumu podrejene družbe.

Za Boštjana Drinovca je značilno kombiniranje tradicionalnih kiparskih znanj z zvočnimi, kinetičnimi in mehansko vodenimi skulpturami, ki izhajajo iz umetnikovega zanimanja za robotiko in umetne organizme.

Slike, kolaži in objekti Uroša Potočnika so večplastno zastavljene refleksije družbene realnosti, s katerimi se skozi različne likovne kode in reinterpretacije loteva družbenih nepravilnosti in problematik, od modernega suženjstva, prekarnega dela, potrošništva, umetne inteligence do družbenega razslojevanja.

Iz besedila dr. Nadje Gnamuš.

Vir: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid