Urice slovenščine za otroke priseljence

Izvajalke: zaposlene MOCIS-a.

Organizator: Večgeneracijski center Andeški hram

Vir: Turistično informacijski center Slovenj Gradec, Napovednik.com

Zemljevid