Prof. dr. Svetlana Slapšak: Ali so antični Grki gledali televizijo?

  • Kaj: Kulturna prireditev
  • Kdaj: torek, 24.9.2019 ob 19.00
  • Kje: Cankarjev dom, Ljubljana
  • Prireditelj: Cankarjev dom
  • Vstopnina: 8 EUR

Antropološka analiza komuniciranja na simpoziju ali branje slik z vaz in naracija.

Sledovi takšnega manipuliranja s podobami – tudi gibanja – v tekstih. Opis umetniškega dela kot žanr. S terminom miturgija sem povezala pripovedne prakse z miti in ustno književnostjo; umetnost pripovedovanja je zahtevala obvladovanje verbalnih tehnik, ki so na eni strani omogočale dobro komuniciranje in zabavo, na drugi so ves čas preverjale znanje, na tretji pa so negovale žanr podrobnega opisa, ki je bil osnova estetike. Simpozijska zabava je pomenila merila pripovedovanja, enako kot retorika v javnosti oz. demokratičnih praksah. Te veščine so ostale pomembne tudi po zatonu atenske demokracije, predstavljale so osnovo sodnega govora in izobraževanja.

 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid