Marija Prelog - Ptice, skrite v papirju

Akademski slikarki Mariji Prelog se je v likovnem delovanju slikarstvo, oblikovanje in ilustriranje prepletalo, dokler ni prevladala ilustracija, še posebej poljudnoznanstvena.

Ilustrirala je več kot dvesto učbenikov, priročnikov, delovnih zvezkov, ki jih je večinoma tudi oblikovala. Z njenimi ilustracijami je izšlo nad petdeset slikanic, mladinske kratke proze, poezije, didaktičnih iger, pobarvank. Mnoge njene slikovne podobe dopolnjujejo strokovno vsebino knjig, priročnikov in ilustriranih projektov, ampak njene ilustracije vedno rade pobegnejo v prostor.

Študijsko risanje živali je zanjo osnova za izdelavo avtorskih, prostorskih izrezank in zloženk živali iz papirja (v tehniki kirigami), ki jih sestavlja skupaj z risbami v knjige umetnika (artbook) in v galerijske postavitve.

Vir: Institut "Jožef Stefan", Napovednik.com

Zemljevid