Tečaj nemščine za predšolske otroke

V programu TENCIMENCI je zajeta skupina predšolskih otrok od 3. do 6. leta starosti, ki se učijo knjižno nemščino primarno ob petju nemških pesmic, plesanju in igranju različnih igric z lastno izdelanimi didaktičnimi pripomočki. Program se izvaja 1 x tedensko po 1 pedagoško uro.

Predavanje vodi izkušena profesorica nemškega jezika s književnostjo. 

Vir: @ceM@ce, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: aleksandra makovec

Zemljevid