26. Živa književnost, 6. večer

 

sreda, 12. 6., ob 20.00 / Wednesday, 12 June at 20:00

Kārlis Vērdiņš, Latvija / Latvia

Vodi / Hosted by: Brane Mozetič

Glasba / Music: Jānis Ozoliņš

 

Kārlis Vērdiņš se je rodil leta 1979 v Rigi in diplomiral iz kulturne teorije. Od leta 2016 je doktorski študent primerjalne književnosti na Washingtonski univerzi v St. Louisu, ZDA. Je avtor štirih pesniških zbirk – "Ledlauži" (Prebijanje ledu, 2001), "Biezpiens ar krējumu" (Skuta s smetano, 2004), "Es" (Jaz, 2008) in "Pieaugušie" (Odrasli, 2015). Je avtor otroških knjig v verzih. Prevodi njegovih pesmi so zbrani v posameznih knjigah v ruščini, poljščini, češčini, angleščini, španščini in slovenščini: Adam Panker, Škuc, 2018. Vērdiņševa pesem "Pridi k meni" je bila vključena na seznam petdesetih največjih sodobnih ljubezenskih pesmi po izboru žirije londonskega Southbank Centre leta 2014. Vērdiņš je tudi prejemnik nagrade dneva poezije leta 2008 za najboljšo pesniško zbirko leta in latvijske letne književne nagrade leta 2007, 2015 in 2017. Vērdiņš je prevedel dela avtoric in avtorjev, kot so Eliot, Whitman, Dickinson, Yeats, Trakl, Brodsky, Konstantin Biebl, Lev Rubinstein in drugi. Na temo književnosti je med drugim objavil monografiji "Družbene in politične dimenzije latvijske pesmi v prozi" (Pisa University Press, 2010) in "Bastarda forma" (v latvijščini, ILFA UL, 2011) ter "Kvirovske zgodbe Evrope" (v souredništvu z Jānisom Ozoliņšem, Cambridge Scholars Publishing, 2016).

Kārlis Vērdiņš was born in 1979 in Riga and graduated in cultural theory. Since 2016, he is a PhD student in Comparative Literature at Washington University in St. Louis, USA. He is the author of four poetry collections – "Ledlauži" (The Icebreakers, 2001), "Biezpiens ar krējumu" (Cottage Cheese with Cream, 2004), "Es" (I, 2008) and "Pieaugušie" (Adults, 2015). He is the author of children verse books. Translations of his poems have been collected in separate books in Russian, Polish, Czech, English, Spanish and Slovenian: Adam Panker, Škuc, 2018. Vērdiņš’ poem "Come to Me" was included in the Fifty greatest modern love poems list, chosen by jury at the London’s Southbank Centre in 2014. Vērdiņš is also a recipient of the Poetry Day’s Prize 2008 for the best poetry collection of the year and the Latvian Annual Literary Award in 2007, 2015, and 2017. Vērdiņš has translated the works of Eliot, Whitman, Dickinson, Yeats, Trakl, Brodsky, Konstantin Biebl, Lev Rubinstein and others. His publications on literature include monographs "The Social and Political Dimensions of the Latvian Prose Poem" (Pisa University Press, 2010) and "Bastarda forma" (in Latvian, ILFA UL, 2011) as well as "Queer Stories of Europe" (co-edited with Jānis Ozoliņš, Cambridge Scholars Publishing, 2016).

Jānis Ozoliņš je akademik na področju književnosti, skladatelj in pianist. Je raziskovalec na Inštitutu za književnost, folkloro in umetnost (ILFA) Univerze v Latviji in gostujoči predavatelj na Latvijski akademiji za kulturo in Latvijski umetniški akademiji. Leta 2016 je bil gostujoči raziskovalec na Centru za raziskave na področju študij spolov Univerze v Oslu. Poleg akademskega dela je znan po svojem prispevku k indie rock skupini Grupa Sigma, kjer poje glavni vokal in igra klavir. Skupina je izdala dve studijski plošči, Vrt razcepljenih poti (Sazaroto taku dārzs, 2015) in Mitologije (Mitoloģijas, 2018), ki sta bili dobro sprejeti med kritiki in nominirani za album leta, album Vrt razcepljenih poti pa je leta 2016 prejel nagrado za najboljši album indie in alternativne glasbe. Poleg skupine Ozoliņš sklada tudi glasbo za gledališke predstave in filme, leta 2017 pa je ponovno začel samostojno nastopati s klavirskimi interpretacijami glasbe Philipa Glassa.

Jānis Ozoliņš is literary scholar, composer and pianist. He holds a position of the researcher at the Institute of Literature, Folklore and Art (ILFA), University of Latvia and is guest lecturer at Latvian Academy of Culture and Latvian Art Academy. In 2016 he was a guest researcher at the University of Oslo Centre for Gender Research. Alongside academic work he is known for his musical contribution to indie rock band Grupa Sigma where he is leading vocalist and plays piano. The band has released two studio albums The Garden of Forking Paths (Sazaroto taku dārzs, 2015) and Mythologies(Mitoloģijas, 2018) that both were praised by the critics and were nominated for the album of the year, receiving the prize as the best indie and alternative album for Garden of Forking Paths in 2016 respectively. Besides the band he is composing music to theater performances and film and in 2017 returned to solo piano performances interpreting the music of Philip Glass.

 

Zunanje povezave: Povezava na spletno stran dogodka v Galeriji Škuc

Vir: Društvo ŠKUC, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Društvo ŠKUC:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid