Javno vodstvo po cerkvi sv. Jurija na Legnu

Leta 1993 so arheologi iz ZVKDS, OE Maribor med gradbenimi deli v cerkvi sv. Jurija naleteli na ruševinske ostanke starejših sakralnih objektov in grobove. Današnja cerkev stoji na temeljih zgodnje srednjeveške enoladijske cerkve, ki je kasneje pogorela. Sočasni staroslovanski grobovi, odkriti ob južni in vzhodni strani te cerkve (26 grobov) glede na pridane grobne najdbe pripadajo ketlaški kulturni skupini oz. mlajši kulturi alpskih Slovanov. 

Prezentacija odkritih arheoloških ostalin je izvedena s stekleno in klimatizirano hodno površino.

Vodila bo kustodinja Anja Mihelič Pogorelčnik.

Organizator: Koroški pokrajinski muzej

Vir: Turistično informacijski center Slovenj Gradec, Napovednik.com

Zemljevid