Okrogla miza - Družbeni dogovor o sobivanju

V soboto, 15. 6. 2019, vas ob 11.00 vabimo na dvorišče na družabno-produktiven dopoldan z Iniciativo mestni zbor. Srečanje bo namenjeno skupnemu premisleku o medsosedskih odnosih - o tem, kako jih oblikujemo, kako vzdržujemo ter kako le-ti vplivajo na kakovost bivanja v našem mestu.

Veliko je zadev, ki jih lahko naslavljamo in rešujemo skupnostno in smo tako veliko uspešnejše/i. Že leta udeleženke/ci samoorganiziranih skupnosti opozarjajo na manko odloka o javnem redu in miru, ki bi služil kot opora in vodilo, kakšna ravnanja v okolju in družbi spodbujamo, kakšna dopuščamo in kakšnih ne. Do kod seže svoboda posameznika, da ta ne posega v svobodo drugih bitij? Smiselno bi torej bilo, da se oblikuje "Družbeni (ali skupnostni) dogovor o sobivanju", ki bo bolje urejal razmerja (pravice, odgovornosti) med vsemi deležniki v skupnosti (prebivalke/ci, okolje, uprava, kapital).

Na druženju bomo primerjali izkustva in kakovost medsosedskih odnosov nekoč in danes, na kratko predstavili delo aktivnih krajank/ov na področju identifikacije problemov v mestu, ki bi jih lahko reševale/i z dogovorom o sobivanju in poskušali že dognano nadgraditi.

Več glav več ve!
Več nas je, močnejše_i smo!
Skupaj dognano, družno spoštov

Dogodek je del programa Živih dvorišč, ki ga organizira Društvo Hiša! in je preddogodek Festivala Lent 2019.

Vir: Društvo Hiša!, Napovednik.com

Zemljevid