Od paleolitika do pred-grške umetnosti

 

Umetnostni zgodovinar Ernst Gombrich je poudarjal, da podobe posredujejo informacije, ki jih ne moremo razvozlati na noben drug način, kot le s sprejemanjem skozi umetnost. Najstarejša umetniška dela najdemo v zadnjem obdobju paleolitika in sicer okoli 20 000 let pred našim štetjem. Ljudje so takrat živeli v jamah in stenskih previsih. In ko se človek začne naseljevati v stalnih naselbinah, ko začne graditi hiše, vasi in mesta, se začnejo rojevati visoke kulture starega sveta. Predaval bo dr. Sarival Sosič.

 

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid