Ljoba Jenče in Tomaž Plahutnik

Ljoba Jenče se že 30 let posveča zbiranju in ohranjanju slovenske nesnovne kulturne dediščine. Pot jo je vodila od starih ljudskih pevcev do Glasbenonarodopisnega inštituta, kjer je dobila pri dr. Zmagi Kumer navodila za zbiranje glasbenega pevskega izročila. Srečanja z ljudskimi pevkami in pevci ter pripovedovalci zgodb, nosilci našega ustnega spomina ji pomenijo najgloblji način spoznavanja slovenske duhovne kulture, kakor tudi dežele, kjer živimo. O naravnem petju se je izobraževala v Angliji, glas vzdržuje tudi na urah solo petja. Gostovala je po mnogih krajih doma in po svetu (celo v Tibetu) in je za svoje delo prejela številna priznanja. V zadnjih dveh letih sodeluje tudi s Tomažem Plahutnikom, ki je eden izmed naših najbolj dejavnih citrarjev. Neumorno nastopa, piše priredbe in poučuje citre na GŠ Kamnik. Na Citrarskem festivalu je dokaj redni gost bodisi kot solist ali član Slovenskega citrarskega kvarteta. Njegova glasbena občutljivost Ljobo navdihuje, da stare ljudske pesmi, ki se sicer pojejo precej pripovedno in tudi izven urejenih temperiranih lestvic, interpretira ob milem zvoku citer, kjer pridobijo nove izpovedne razsežnosti. Tomaž Plahutnik se je citer učil pri Stanetu Modecu v Domžalah, šolanje pa nadaljeval na SGBŠ Ljubljana in na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Deluje kot citrarski spremljevalec številnih uspešnih slovenskih pevcev. Izdal je zgoščenko ter več notnih zbirk priredb slovenskih ljudskih in ponarodelih pesmi ter popularnih skladb za citre. Z Ljobo Jenče sodelujeta od leta 2016.

 

Vir: Festival Velenje, Napovednik.com

Zemljevid