Pionirska leta Televizije Slovenija, pogovor

Prijazno vabljeni na pogovor ob razstavi Poklon Borisu Kuharju z naslovom Pionirska leta Televizije Slovenija.

Gostje: upokojeni snemalec in tehnolog za film Marjan Richter, upokojeni režiser in urednik Dušan Hren, upokojena tajnica režije in vodja koordinacije programa Savina Milič, upokojena napovedovalka in voditeljica Dušica Erzin ter upokojena dokumentalistka raziskovalka Jožica Hafner, ki so na televiziji Ljubljana sodelovali z Borisom Kuharjem.

Z gosti se bo pogovarjala Nadja Valentinčič Furlan, kustodinja za etnografski film v SEM. Iztočnica za pogovor bo odlomek iz pripovedi Borisa Kuharja o njegovih začetkih na Televiziji Ljubljana.

Osvetlili bomo začetke televizijske produkcije v Sloveniji, oblikovanje prvih programskih sklopov Televizije Ljubljana in nakazali razvoj filmske, elektronske in digitalne produkcije. Zanimal nas bo tudi način hranjenja gradiva v raznolikih formatih in na množici nosilcev zapisa ter sodobna uporaba dragocenih arhivskih posnetkov v televizijskem programu in pri zunanjih uporabnikih.

Pred dogodkom bo ob 17.30 krajše vodstvo po razstavi
Poklon Borisu Kuharju.


Vstop je prost. Prisrčno vabljeni!

Vir: Slovenski etnografski muzej, Napovednik.com

Zemljevid