Lectarstvo je krajcarkšeft, stalna razstava

Lectarstvo je krajcarkšeft: Krbavčičeva svečarska in medičarska delavnica in trgovina iz Ljubljane je stalna postavitev SEM od decembra 2018.

Iz muzejske zakladnice na novi stalni postavitvi SEM odkriva edinstveno zbirko, avtentično svečarsko – medičarsko delavnico in trgovino iz ljubljanske Trubarjeve ulice. Razstava  razkriva pred dvaindvajsetimi leti pridobljeno obrtno delavnico in trgovino svečarskega in medičarskega mojstra Jakoba Krbavčiča. Tematsko in vsebinsko se navezuje na stalni razstavi SEM in ju dopolnjuje z mestno obrtno dejavnostjo.  

Vir: Slovenski etnografski muzej, Napovednik.com

Zemljevid