Banket za odslužene

Med 17. in 19. majem bo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki potekala zbiralna akcija nevarnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme. Mobilna zbiralnica bo obiskala vse krajevne skupnosti v obeh občinah. S to akcijo bodo tudi tistim občankam in občanom, ki sicer nimajo v svoji bližini lokacij za oddajo e-odpadkov, odpadnih sijalk in baterij, nudili možnost, da le-te prinesejo na vnaprej določene zbirne točke v njihovi bližini.

17. maj
- 15.00-15.45, KS Gora, pred gasilskim domom
- 16.00-16.45: KS Veliki Trn, pred sedežem KS
- 17.00-17.45: KS Senuše, pred gasilskim domom
- 18.00-19.00; KS Raka, pri osnovni šoli
- 19.15-20.15; KS Leskovec, pri osnovni šoli

18. maj
- 15.00-16.00: KS Veliki Polog, pred novim gasilskim domom
- 16.15-17.00: KS Podbočje, pri osnovni šoli
- 17.15-18.45: Kostanjevica na Krki, pri osnovni šoli
- 19.00-19.30: KS Krško Polje, pri igrišču na Drnovem
- 19.45-20.45: KS Leskovec, pri igrišču v Veliki vasi

19. maj
- 08.00-08.45: KS Koprivnica, pri osnovni šoli
- 09.00-09.45: KS Koprivnica, Veliki Kamen pri gasilskem domu
- 10.00-10.45: KS Senovo, Trg XIV, divizije
- 11.00-11.45: KS Brestanica, parkirišče med TUŠ-em in TEB
- 12.00-12.45: KS Rožno-Presladol, pred sedežem KS
- 13.00-15.00: KS Krško, pri glasbeni šoli
- 15.10-16.10: KS Krško, parkirišče za občinsko zgradbo
- 16.30-17.30: KS Zdole, pri pokopališču
- 17.45-18.15: KS Sp. St. Grad – Sp. Libna, pri igrišču v Sp. St. Gradu
- 18.30-19.00: KS Dolenja vas, pri trgovini Gregor

NEVARNI ODPADKI
Nevarne odpadke lahko najdemo v vsakem domu. Mednje spadajo baterije, škropiva, zdravila barve, olja, masti, kozmetični izdelki, čistila in razpršila. Vsi ti izdelki vsebujejo nevarne snovi, ki so s posebnimi simboli označene na embalaži. Pomembno je, da nevarnih odpadkov nikoli ne odlagamo med preostale odpadke. Njihovo ločeno zbiranje in pravilna obravnava je nujna, saj v nasprotnem primeru povzročajo škodo okolju in zdravju. Zato jih zbiramo posebej in oddamo ob zbiralni akciji ali na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
Ob tokratni zbiralni akciji boste občani lahko brezplačno oddali tudi štedilnike, pralne stroje, zamrzovalne skrinje, hladilnike, računalnike, pomivalne stroje, pečice, mikrovalovne pečice, klimatske naprave, televizorje, radie, monitorje, male gospodinjske aparate, sijalke in baterije.

LETOS BODO NEVARNE ODPADKE v OBČINAH KRŠKO in KOSTANJEVICA NA KRKI ZBIRALI DVAKRAT
Zbiralno akcijo nevarnih odpadkov v družbi Kostak v letošnjem letu širijo – do zdaj so jih zbirali enkrat letno v septembru, od letošnjega leta naprej pa bodo akcijo organizirali dvakrat, tokrat jo prvič pripravljajo tudi v spomladanskem času. Količina zbranih nevarnih odpadkov namreč vsakoletno raste – v letu 2015 so zbrali 2.491 kg, v letu 2016 že 3.140 in v letu 2017 6.292 kg nevarnih odpadkov.
Spomladanski izvedbi se bo pridružila družba ZEOS, d.o.o., ki je v sklopu aktivnosti pri projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj pričela z mobilnim zbiranjem električne in elektronske opreme in baterij na podeželju. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.
Poleg novo uvedene spomladanske zbiralne akcije bodo nevarne odpadke torej še vedno zbirali tudi v septembru, s čimer želijo vsem občanom olajšati zbiranje in odlaganje teh posebnih vrst odpadkov.

ORGANIZATOR:
- Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.
- ZEOS, d.o.o. v sklopu Life projekta Gospodarjenje z e-odpadki

DODATNE INFORMACIJE:

- KOSTAK, d.d.:
Marjan Božič: T: 07 48 17 278 / E: marjan.bozic@kostak.si
Boštjan Vimpolšek: T: 07 48 17 276 / E: bostjan.vimpolsek@kostak.si

- ZEOS, d.o.o.: Urša Dolinšek / T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si

SE VIDIMO!

Vir: ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o., Napovednik.com