Arheologija reke Ljubljanice: dr. Andrej Gaspari

V letošnjem ciklu domoznanskih večerov Ljubljana v gibljivih slikah bomo posebno pozornost posvetili viru življenja – vodi.

Na drugem večeru bomo z dr. Andrejem Gasparijem iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani spoznavali, kaj nam lahko arheološke in druge kulturno-zgodovinsko zanimive najdbe z njenega dna povedo o pomenu reke za ljudi med pozno prazgodovino in zgodnjim novim vekom.

Pred predavanjem si bomo ogledali dokumentarni film Lena reka, (produkcija: Unikal film Ljubljana; režiser Vito Lemež, 1962) ter odlomke dokumentarnega filma Obrazi zelene reke (produkcija: Studio Arkadena Trzin & Prirodoslovni muzej Slovenije; režiser: Ciril Mlinar, 1999).

Cikel domoznanskih večerov Ljubljana v gibljivih slikah s pomočjo starejših filmskih zapisov, predavateljev in priložnostnih tematskih razstav iz gradiva Slovanske knjižnice z najrazličnejših vidikov osvetljuje Ljubljano, njene prebivalce in njeno zgodovino. Cikel zajema tri prireditve letno s filmsko projekcijo in strokovnim predavanjem. Izvajamo ga od leta 2012.

 

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid