Priprava investicijske dokumentacije

NOVO PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)
 
Vsak investicijski projekt, ki se deloma ali v celoti financira iz javnih sredstev, se začne s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU skladov pa poleg priprave investicijske dokumentacije zahteva v večini primerov tudi izdelavo študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi ter seveda pripravo vloge, ki mora biti usklajena z vso predhodno izdelano dokumentacijo.

Namen delavnice je:

  • ugotoviti pravilne postopke priprave/načrtovanja investicije za kasnejše uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev,
  • ustrezno prikazati vsebino, cilje, rezultate in aktivnosti projekta in jih oblikovati po pravilni in veljavni metodologiji za izdelavo investicijskih dokumentov,
  • predstaviti možnosti glede vključitve javno-zasebnega partnerstva v izvedbo investicijskega projekta,
  • osvojiti teorijo, na kateri temeljijo finančni in ekonomski izračuni ter kazalniki,
  • pokazati razliko v zahtevanih dokumentih in samim postopkom med neposredno potrditvijo operacije (projekta) in prijavo na javni razpis za pridobitev (ne)povratnih sredstev,

predstaviti praktične primere priprave vlog investicijskih projektov v povezavi s pripravo investicijske dokumentacije.

Vabljeni:

  • zadolženi za pripravo investicijskih projektov,
  • vsi, ki želite investicijske projekte financirati z (ne)povratnimi sredstvi EU skladov,
  • vsi, ki sodelujete ali koordinirate aktivnosti za pripravo investicijskih projektov,
  • željni znanja finančnih in ekonomskih izračunov.

Predavala bo Petra Sirc Kovačevič, univ. dipl. polit.

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)Agencija POTI izobraževalna, svetovalna in založniška družba

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI d.o.o.:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid