Celostno o novi gradbeni zakonodaji

Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 


S 1. junijem 2018 sta se pričela uporabljati Gradbeni zakon (GZ, Ur.l. RS št. 61/17) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17), prav tako pa tudi Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov (Ur.l. RS št. 36/18), in Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS št. 37/18)

Na že 32. ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja, graditve in vzdrževanja objektov ter primerjava med prej veljavno zakonodajo in novo ureditvijo, zlasti glede vrste posegov v prostor, upravnih postopkov, izdaje gradbenih dovoljenj, izvedbe gradnje, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, pristojnosti občin v postopkih dovoljevanja in inšpekcijskih postopkih, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, … 

Za lažjo in hitro seznanitev z novostmi je za udeležence v strokovnem gradivu pripravljen tudi podroben in pregleden seznam vseh sprememb nove gradbene zakonodaje, sistematično po posameznih področjih.


 

Predavala bo Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi aktiAgencija POTI-izobraževalna, svetovalna in založniška družbaUporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI d.o.o.:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid