Nova Uredba o samooskrbi z elek. energijo iz OVE

NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije


Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


S 1. majem 2019 začne veljati nova prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) v kateri so določene vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:

  • kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje,
  • kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
  • priključevanja in obratovanja elektrarn,
  • na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
  • kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe, poslovnih objektov, industrijskih con in kaj skupnost OVE,
  • kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo.

Več informacij o seminarju in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energijeAgencija POTI Z znanjem do ciljaPOUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI d.o.o.:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid