Kako do nepovratnih sredstev EU

Akademija za management in projektno vodenje in E- razvoj vabita na enodnevni seminar z  delavnico 

KAKO DO NEPOVRATNIH SREDSTEV EU  ZA FINANCIRANJE AMBICIOZNIH in USPEŠNIH RAZVOJNO RAZISKOVALNIH  PROJEKTOV
 
10% popust za prijave in plačilo do vključno   15. aprila 2019.
 
 
TERMIN
LJUBLJANA, 16. april 2019, od 09.00 do 15.30 ure;
dvorana v konferenčnem centru DOMUS MEDICA, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad


CILJ 
Namen enodnevnega seminarja z delavnico je pokazati udeležencem,  kako se pripravi uspešen  EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz  programov EU. Na delavnici boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo  projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta. 
Na delavnici se bodo udeleženci, skozi praktično delo na primerih iz prakse, naučili:
potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave, 
kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem,
kako opisati "state of the art" in "progress beyond the state of the art", 
osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu),
kako načrtovati diseminacijo na projektu, 
ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.


Z VAMI BO ODLIČEN PREDAVATELJ:


 Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva
Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva, je doktor znanosti s področja strojništva in magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Doktoriral in magistriral je na Univerzi v Mariboru, kjer je, tako kot tudi na Univerzi v Ljubljani, delal kot mladi raziskovalec, asistent in docent. Strokovno se je izpopolnjeval na Brunel University v Veliki Britaniji, Universitaet Karlsruhe (TH) v Zvezni republiki Nemčiji ter tudi v sodelovanju z Georgetown University iz ZDA na Karlovi univerzi v Republiki Češki. V letu 2006 je služboval v Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je kot direktor Urada za kohezijsko politiko odgovarjal za celotno kohezijsko politiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi za pripravo vseh dokumentov, ki služijo za pravno podlago pri črpanju EU sredstev v obdobju nove finančne perspektive 2007 – 2013. Od začetka leta 2007 je direktor zasebnega podjetja ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o., ki se ukvarja predvsem s poslovnim in podjetniškim svetovanjem na področju pridobivanja evropskih sredstev. V času študija in dela je prejel več priznanj. Je avtor ali soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del, člankov, vabljenih predavanj na konferencah in univerzah doma in v tujini.   

 
 
SEMINAR JE NAMENJEN      

Seminar je namenjen vsem, ki se bodo aktivno ukvarjali s pisanjem raziskovalno-razvojnih projektov in imajo določena predznanja, prvenstveno pa:
Predstavnikom akademskih institucij in raziskovalnih ustanov (univerze, fakultete, raziskovalni instituti, in podobno), 
Predstavnikom iz podjetij, ki se prijavljajo na razpise EU
Predstavnikom občin, javnih zavodov, ki se prijavljajo na razpise EU
Regionalnim razvojnim agencijam in pisarnam
Svetovalnim podjetjem
Podjetniškim centrom
Predstavnikom različnih strokovnih organizacij in institucij, 
Predstavnikom nevladnih organizacij in poslovnih združenj. 
Študentom


PROGRAM


08:30 – 09:00 Registracija udeležencev
Pozdravna beseda predstavnika organizatorjev in predstavitev
 
1. Namesto uvoda
Evropska kohezijska politika 2014-2020
Izzivi Evrope
Definiranje pravne osebe
Kako poiskati pravi razpis?


2. Horizon 2020 – subvencije za inovativne razvojne projekte
Logika programa
Glavne novosti glede na predhodne programe
Usmeritve delovnih programov, prednostne naloge in cilji


3. Horizon 2020 – upravičeni in neupravičeni stroški
Utemeljevanje upravičenosti


4. Priprava kakovostne vloge
Skrivnost uspešne vloge
Štirje koraki do uspeha: ideja, partnerstvo, projektna vloga, izvedba
Prepričljiva projektna vloga na 5 straneh
Evropska dodana vrednost, inovativnost in trajnost
5. Uspešno projektno vodenje
Obvladovanje izvajanja projekta 
Priprava zahtevkov in poročil
Evalvacija projekta in rojstvo novih idej
6. Odprta diskusija in zaključna misel 

 

RAZPRAVA S PREDAVATELJEM
 

KOTIZACIJA IN GRADIVO
 
Kotizacija za udeležbo s 15% popustom znaša  228,65€ .
Kotizacija za udeležbo na delavnici brez popusta znaša  269 €.
15% popust za prijave in plačilo do vključno 10. aprila 2019.
10% popust priznamo od 11. aprila do 15.aprila 2019. 
Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo 10% popust.
Študentom priznavamo 50% popust. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakov,strokovno gradivo ter prigrizke  in osvežilne napitke med odmori. Gradivo boste prejeli na delavnici v pisni obliki in elektronski obliki.


SPLETNI NASLOV 
Spletni naslov:
 
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE


Elektronska prijava kliknite na Prijava na  izobraževanje
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
Po faksu: 059 334 102  
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.
PLAČILO


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 3939 443, sklic na 00 16042019 za Ljubljano
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana Davčna številka:57854971 

INFORMACIJE

 Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

gsm: 051 317 357  vsak dan od 10.00 do 12.00 ure

ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po

e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com  

Zunanje povezave: www.evropska-svetovalnica.com

Vir: Evropska hiša Ljubljana, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Evropska hiša Ljubljana:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid