Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabimo k sodelovanju

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabimo k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letu 2020.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 17. maja 2019.
Odgovore o naši odločitvi vam bomo posredovali do 28. junija 2019.

Z vabilom spodbujamo:

  • umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.;
  • intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti. To so lahko instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem itd.;
  • sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo in projekte za otroke in mladino.

 

Pravilno izpolnjeno prijavno polo in vse obvezne priloge pošljite do 17. maja 2019 s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov:

Andrej Jaklič
Cankarjev dom
Prešernova 10
1000 Ljubljana

Predstave z govorjeno besedo morajo biti uprizorjene v slovenščini, razen če obstajajo tehtni umetniški argumenti za rabo tujega jezika (ali težko razumljivega dialekta). V tem primeru mora producent poskrbeti za ustrezen prevod.

Do 28. junija 2019 bomo prijavitelje obvestili o izboru. Prijavitelje izbranih projektov bomo povabili tudi na ustno predstavitev projektov.

 

 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid