Zakon o urejanju prostora, ZAID in Gradbeni zakon

Vabimo vas na seminar

ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2)

ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (ZAID)

GRADBENI ZAKON (GZ)

 

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, povezanimi z urejanjem prostora in graditvijo objektov, izvajalcem javnih služb ter nosilcem javnih pooblastil in vsem drugim udeležencem pri urejanju prostora, projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, državnim organom, občinam, strokovnim in interesnim združenjem (zbornicam), investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarjih pridobili kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Člani Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) bodo pridobili kreditne točke v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.

Vljudno vabljeni!

Zunanje povezave: Podroben program

Vir: Nebra d.o.o., Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Nebra d.o.o.:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid