Dogodek je že minil.

Tečaj borilnih veščin/športov

PONEDELJEK in SREDA 19:00-20:30

K takšni vadbi poskušamo pritegniti čim širšo populacijo bistroglave mladine in starejših in to športno zvrst predstaviti v drugačni luči. Z vrsto usposobljenih trenerjev (nekdanjih tekmovalcev) ter podporo učiteljev športne vzgoje izgleda trening borilnih veščin in športov na presenečenje marsikaterega našega obiskovalce drugače, kot si je to morda predstavljal ali pa že doživel v neki drugi organizirani športni vadbi.

Borilni športi so na nek način individualni športi, vendar pa se trenirajo v skupini, največkrat v izmenjujočih parih zato, bi jih le s težka popisali kot zgolj individualne ali kolektivne panoge.

Borilstvo predstavljamo kot nenasilno vadbo, kjer je v večji meri potrebna strategija in taktika, šele kasneje se v usmerjeni vadbi začneta pojavljati močnostna priprava in tehnična specializacija.

Video:

 

Info: 040-48-48-48

Vir: Univerzitetni klub, Napovednik.com

Zemljevid